ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue

ផ្សារផ្កាគឺជាផ្នែកប្រពៃណីល្អប្រសើមួយរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុង Hue នានិទាឃៈរដូវ
ប្រចាំឆ្នាំ ។ប្រជាជននៅទីនេះទៅផ្សារផ្កាមិនត្រឹមតែគយគន់ភាពស្អាតរបស់ផ្កាប៉ុណ្ណោះ
ទេថែមទាំងទិញផ្កាស្អាតបំផុតដើម្បីដាក់តាំងក្នុងពិធីបុណ្យតេតប្រពៃណី។ មនុស្សម្នា
ពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទូទាំងប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែមកទស្សនានៅផ្សារលក់ផ្កាដែលធ្វើ
ឲ្យបរិយាកាសក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីកាន់តែអ៊ូអរសប្បាយរីក
រាយជាង។អាកាសធាតុក្រជាក់ប៉ុន្តែស្ងួតកំពុងតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជាងសំរាប់
អ្នកលក់នៅផ្សារផ្កានេះ។ 

ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 1
ផ្សារណាត់ផ្កានិទាឃៈរដូវដែលប្រារព្ធឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនៅវិថី Thuong Bac ទីក្រុង Hue ជា និច្ចកាលទាក់ទាញបានការចូលរួមរបស់មនុស្សជាច្រើនកុះករ។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 2
ឆើងផ្កាស្បែរឿងលឿងកំពុងចញ្ចេញសម្រាស់ដ៏ស្អាតអស្ចារ្យរបស់ទីក្រុង Hue។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 3
ផ្កាស្បែរឿងទាំងអស់ត្រូវបានថែទាំយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 4
ផ្សារណាត់នៅទាក់ទាញបានការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវមកជាច្រើនកុះករដោយភាពសម្បូបែប នៃផ្កាគ្រប់ប្រភេទក្នុងទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 5
ដូចជា ផ្កាអ័រគីដេពីទីក្រុង Da Lat


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 6
ម៉ាក់ខៃពីទីក្រុងហាណូយ។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 7
ឃ្វឹតពីទីក្រុងហាណូយក៏ត្រូវបានលក់នៅផ្សារណាត់។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 8
ផ្កាក្លែងក្លាយក៏ជាមុខទំនិញមិនអាចខ្វះបានឡើយចំពោះមនុស្សម្នាជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យតេត។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 9
ក្នុងឆ្នាំនេះ ផ្កាអង្គាលសិល្បលឿងមិនទាន់រីកនិងមានតំលៃខ្ពស់។ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 10
ក្រៅពីការទិញផ្កា មនុស្សជាច្រើនបានមកទៅទីនេះដើម្បីថតរូប។


ពណ៌រចំរុះនៅផ្សារផ្កានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hue - ảnh 11
ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសផងដែរ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ