របៀបធ្វើដំណាប់ឃ្វិចក្នុងបុណ្យតេតប្រពៃណី

(VOVworld) - ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណី ក្រៅពីម្ហូបអាហារប្រពៃណីនោះ
ក៏មិនអាចខ្វះដំណាប់ឃ្វិចឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានឡើយ។

គ្រឿងផ្សំ៖ស្ករ ឃ្វិច ខ្ញី ម្សៅកំបោរលាយជាមួយទឹក និងស្លាជូ។
របៀបធ្វើ៖
- អង្កន់តាមបណ្ដោយផ្លែឃ្វិចពី៥ដល់៦បន្ទាត់ ច្របាច់ឲ្យចេញ៨០%បរិមាណទឹក
ហើយឆ្កឹសគ្រាប់ចោល។
- ត្រាំក្នុងទឹកកំបោរក្នុងរយៈពេល៤-៥ម៉ោង។
- ស្រង់ផ្លែឃ្វិចចេញ ហើយត្រាំក្នុងទឹកស្លាជូ។
- ចំពោះផ្លែឃ្វិចមួយគីឡូក្រាម យើងលាយជាមួយស្ករ៦រយក្រាម​ ហើយដាក់ផ្ដាប់
ក្នុងរយៈពេល១ម៉ោង។បន្ទាប់នោះ យកទៅរំងាលដោយដាក់ ភ្លើងតិចដល់ពេល
ស្ងួតទឹកទើបដាក់ខ្ញីដែលហាន់ហ់យចូល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ