ប្រភពដើមនៃដំលៃវប្បធម៏ខែត្រ Ha Nam។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                      

ប្រភពដើមនៃដំលៃវប្បធម៏ខែត្រ Ha Nam។ - ảnh 1
ពិធីច្រឪងcheo១នៅខែត្រ Ha Nam

(Image: Internet)

 

Vovworld-Ha Namជាកន្លែងដែលផ្តុំមកទន្លេចំនួន៣គឺ​ទន្លេDay ទន្លេ Chau និងទន្លេ
Nhue។ជួរភ្នំកំបោរនៅប៉ែកខាងលិចបានបង្កើតឡើងទេសភាពធម្មជាតិដ៍ស្រស់
ត្រកាលដូចជារូងភ្នំ Luon  ស្រះ​Dong ភ្នំ​Ngoc ជាដើម។នៅខែត្រ Ha Namនាសព្វថ្ងៃ
នៅថែរក្សាបានបេតិកភ័ណ្ឋរូបីនិរអរូបីដ៍មានដំលៃដូចជាស្គរសំរឹទ្ឋ Ngoc Lu សៀវ
ភៅសំរឹទ្ឋ Bac Ly -ជាសៀវភៅ១ក្បាលក្នុងចំណោមសៀវភៅបុរាណបំផុត៤ក្បាល។បណ្តាកេរ្តិ៍តំណែលស្ថបត្យកម្មសិល្បះចម្លាក់ពិសេសនៅទីនេះដូចជា​វត្ត​Long Doi Son-
វិហារ​Tran Thuong-Van Xa និងវិហារ An Hoa។ល។កេរ្តិ៍តំណែលនិងសំណង់បុរាណ
ទាំងនេះបានរួចំណេកឆ្លុះបញ្ចាំងកម្រាស់វប្បធម៏នៃដំបន់ដីនេះ។លោក Nguyen Thanh
Trong​អ្នកស្រុក​ Ly Nhan ១រូបអោយដឹងថា “នៅភុមិននានាក្នុង ស្រុក​ Ly Nhan នៅមាន
ដើមពោធន៍ អណ្ទូងទឹកនិងទីលានសាលាភូមិ។សព្វថ្ងៃនេះសាលាភូមិជាកន្លែងប្រព្រិត
ទៅជីវភាពសហគមន៍និងត្រូវបានប្រជាជនចូលរួមថែរក្សានិងជួសជុលកែលំអ“។

                      

ប្រភពដើមនៃដំលៃវប្បធម៏ខែត្រ Ha Nam។ - ảnh 2
ខែត្រ Ha Namនៅរក្សាបានរបរប៉ាក់
(Image: Internet)

Ha Namនាបច្ចុប្បន្ននេះនៅថែរក្សាបានចរិតលក្ខណះវប្បធម៏រូបីនិងអរូបីជាច្រើន។
ក្នុងណោះមានភូមិចម្រៀង cheoបុរាណដូចជា​ភូមិចម្រៀង cheo Tho Chuong -ភូមិច
ម្រៀង cheo Truong ភូមិចម្រៀង cheo Xuan Khe។ ល។លោក Trinh Xuan Duyen នៅ
ភូមិ Thanh Luu  ស្រុកThanh Liem ខែត្រ Ha Namអោយដឹងថា “ នាសព្វថ្ងៃឃុំយើងខ្ញុំមាន
ក្រុមចម្រៀងចំនួន១២រួមមាន ក្រុមចម្រៀងប្រជាប្រីយ៍​ cheo cheo និងក្រុមចម្រៀង Cai luongពិសេសគឺមានសមាជិកចំនួន៧ក្នុងគ្រួសារ១សុទ្ឋតែចូលរួម ក្រុមចម្រៀងប្រជាប្រីយ៍​
cheo បំរើប្រជាជន“។

រួមជាមួយបណ្តាតំលៃវប្បធម៏រូបី  Ha Namនៅជាស្រុកកំណើតនៃបណ្តាភូមិរបរសិប្ប
កម្មប្រពៃណីទៀតផង។នាបច្ចុប្បន្នខេ្តមានភូមិរបរជាង៣០ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាព
និងអភិវ្ឍណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លា។ក្នុងពេលនោះមានភូមិរបរត្បាញភុមិប៉ាក់ភូមិធ្វើស្គរភូមិ
សិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បះ។Ha Namក៍ជាស្រុកកំណើតនៃពិធីបុណ្យវិហា Tran Thuong ​
ពិធីបុណ្យវត្ត​Doi  ពិធីបុណ្យហារ​ Linh Giang។ល។

                 

ប្រភពដើមនៃដំលៃវប្បធម៏ខែត្រ Ha Nam។ - ảnh 3
រូងភ្នំ១នៅខែត្រ Ha Nam

(mage: Internet)

ក្នុងអង្វែងាកាលប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន​ដំបនើដីនិងប្រជាជន​Ha Namសុទ្ឋតែផ្សារ
ភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិសាស្រ្តរបសទឹកដី។ប្រការនេះបានបង្កើតឡើងអត្តសញ្ញាណ
វប្បធម៏​Ha Namរួមចំណែកធ្វើឲ្យ​ វប្បធម៏​ជាតិកាស់តែសប្បូបែបថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ