“ឱកាសមាស” សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមទទួល «រលក» វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលកំពុងបំលាស់ទី

“ឱកាសមាស” សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមទទួល «រលក» វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលកំពុងបំលាស់ទី

(VOVWORLD) - ដោយមានការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 យ៉ាងលឿននិងមានឧត្តមភាពគឺជាគោលដៅនៃការវិនិយោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាព វៀតណាមកំពុងក្លាយ ...
ខេត្ត Quang Ninh - ចំណុចភ្លឺសម្រាប់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងបរិបទនៃជំងឺ រាតត្បាត COVID-19

ខេត្ត Quang Ninh - ចំណុចភ្លឺសម្រាប់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងបរិបទនៃជំងឺ រាតត្បាត COVID-19

(VOVWORLD) - ក្នុងផ្ទាំងគំនូរទូទៅនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នោះខេត្ត Quang Ninh នៅតែមានចំណុចភ្លឺក្នុងវិស័ ...
ទំនិញវៀតណាមចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយនៅបរទេស

ទំនិញវៀតណាមចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយនៅបរទេស

(VOVWORLD) -ការនាំចេញផ្ទាល់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយទំនើបរបស់បរទេសត្រូវបាន ចាត់ទុកជារូបសណ្ឋាននាំចេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព ហើយត្រូ ...
វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់កាតលឿងរបស់ EC ចំពោះជលផល

វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់កាតលឿងរបស់ EC ចំពោះជលផល

(VOVWORLD) -ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ការនាំចេញជលផលរបស់វៀតណាមទទួលបាន ៨,៣ ពាន់ លាន ដុល្លារអាមេរិក។ ប៉ុន្តែ នាចុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ គណកម្មាធិកា ...
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងបដិវត្តន៍ 4.0

លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងបដិវត្តន៍ 4.0

(VOVWORLD) -លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងសម័យកាលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0កំពុងក្ល ...
 ទីក្រុងហូជីមិញដោះរបាំងរារាំងដើម្បីកំណើនដោយចីរភាព

ទីក្រុងហូជីមិញដោះរបាំងរារាំងដើម្បីកំណើនដោយចីរភាព

(VOVWORLD) -ក្រោយរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ អនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់គុណភាពកំណើននោះ សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងហូជីមិញបន្តរក្ស ...
សហគ្រាស FDI ធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅ ទីក្រុង Hai Phong

សហគ្រាស FDI ធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅ ទីក្រុង Hai Phong

(VOVWORLD) -ក្រុមហ៊ុនចំកាត់តម្បាញជ្រលក់ពណ៌ Jasan វៀតណាម ត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញា ប័ណ្ណបធ្វើសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ នៅមណ្ឌល ឧស្សាហកម្ម V ...
Phu Tho ពង្រីកឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម

Phu Tho ពង្រីកឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម

(VOVWORLD) -Phu Tho គឺជាខេត្តវាលទំនាបមួយ ដែលស្ថិតនៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម ហើយជាមូលដ្ឋានមានសក្ដានុភាពជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ...
គយទីក្រុងហូជីមិញជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

គយទីក្រុងហូជីមិញជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

(VOVWORLD) -ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាស្មុគស្មាញ និងជួយសម្រួលសហគ្រាសក្នុងការនាំចេញ នាំចូលទំនិញឆ្លងដែន នាយកដ្ឋានគយទីក្រុងហូជីមិញកំពុងជំរុញកា ...
សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

(VOVWORLD) -យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បានឲ្យដឹងថា៖ វៀតណាមមានចំនួនសហគ្រាសប្រមាណ ៧៥ ភាគរយ ដែលកំពុងអនុវត្តន៍បច្ ...
សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

(VOVWORLD) -យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បានឲ្យដឹងថា៖ វៀតណាមមានចំនួនសហគ្រាសប្រមាណ ៧៥ ភាគរយ ដែលកំពុងអនុវត្តន៍បច្ ...
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ

(VOVWORLD) -ទោះបីជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសមួយដែលមានឧត្តមភាពខាងកសិកម្មក៏ដោយ ប៉ុន្តែផលិផលកសិកម្មរបស់វៀតណាមជាច្រើនមិនទាន់មានឧត្តមភ ...
ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍រួមចំណែកជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយជាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ

ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍រួមចំណែកជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយជាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ

(VOVWORLD) -ទោះបីជាផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម VITM ហាណូយ ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តិទៅត្រឹមតែ ៤ ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ មិនា ដល់ថ្ងៃទី ...
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) - ដោយកម្រិតកំណើន៧,៣៨% កំណើន GDP ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨ ជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមក។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបា ...