ពង្រីកប្រភពកម្លាំងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងជបទថ្មីនៅហាណូយ

(VOV)_ក្រោយរយះពេល៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មី កសិកម្ម ជនបទ
របស់រដ្ឋធានីហាណូយ បានមានការផ្លាស់ប្តូរសកម្មជាច្រើន។ បទពិសោធន៍ក្នុងការ កសាងជនបទថ្មីរបស់ហាណូយ បានពង្រីកតួនាទីរបស់​ប្រជាជន ពង្រីករាល់ប្រភព កម្លាំងក្នុងសង្គម ពិសេសគឺបណ្ដាគោល​នយោបាយត្រូវបានយកមកពិភាក្សា ប្រកប ដោយប្រជាធិបតេយ្យ។ ​​

ពង្រីកប្រភពកម្លាំងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងជបទថ្មីនៅហាណូយ - ảnh 1
ពង្រីកប្រភពកម្លាំង ពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងជបទថ្មីនៅហាណូយ (internet)

          ក្រោយរយះពេល ៣ឆ្នាំអនុវត្តការកសាងជនបទថ្មី ស្រុក ទីរួមខេត្ត​ទាំងអស់
របស់ទីក្រុង ហាណូយ  និង ឃុំចំនួន១០០%បាន​រៀបចំ ការបង្កើតគំរោងផែនការ​
កសាងជនបទថ្មី។ រហូតមកដល់បេលនេះ ​ឃុំចំនួន ​១៦១/៤០១ ក្នុងទីក្រុងទទួល
បានបទដ្ឋាន​ពី១០ដល់១៩។ បន្ទាប់ពីការកសាង​ជនបទថ្មីនៅទីក្រុងហាណូយ សេដ្ឋ
កិច្ចរបស់ ឃុំជាច្រើនបានអភិវឌ្ឍន៍ ជីវ​ភាពរស់នៅ និងចំណូលរបស់ប្រជាជនត្រូវ
បាន លើកកំពស់ ដូចជា៖ ឃុំ Phuong Dinh (​ ស្រុក Dan Phuong) ឃុំ Tien Yen (ស្រុក 
Hoai Duc) ឃុំ Tay Tuu (ស្រុក Tu Liem)…ជាដើម។ មុននេះ ឃុំ Phuong Dinh ​ដាំ​ពោត  និងដំណាំតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ប្រជាជនបានបែមកធ្វើស្រែ លើផ្ទៃដីដីជាង 
៦០ហិកតា។ ចំណូលរបស់គ្រួសារជាច្រើនគ្រួទទួលបាន​រាប់រយលានដុងជារៀង
រាល់ឆ្នាំ។ លោក Nguyen Van Vien អ្នកភូមិ La Thach ឃុំ Phuong Dinh ស្រុក Dan Phuong បានអោយដឹងថា៖

        “ យើងខ្ញុំបានផ្ទេរប្តូរដំណាំ។ លើផ្ទៃដីចំនួន ជាង៦០ហិកតា យើងខ្ញុំបាន​ដាំដើម
ឈើហូប​ផ្លែនិងបន្លែរ។ ឆ្នាំនេះ តំលៃបន្លែ​ខ្ពស់ ដូច្នេះយើងខ្ញុំទទួល​បាន​ចំ​ណុល​ពីការ ដាំបន្លែនេះខ្ពស់ណាស់។​អំពីការចិញ្ជឹម យើងខ្ញុំមានគោ យក​ទឹកដោះ​ចំនួន​១៦០ក្បាល។ ”

ពង្រីកប្រភពកម្លាំងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងជបទថ្មីនៅហាណូយ - ảnh 2
ឃុំ Tay Tuu (ស្រុក Tu Liem)(internet)

          អនុវត្តការកសាងវាលស្រែធំ ក្នុងការកសាងជនបទថ្មី ភូមិ Bac Thuong ឃុំ ​Quang
 Tien ស្រុកSoc Son បានប្រមូលផ្តុំលើផ្ទៃដីចំនួន៥៤ ហិកតា ​ដើម្បី​ចែក​អោយប្រជាជន
ដាំដុះ។ លោក Nguyen Ngoc Dong អនុប្រធាន​គណះ​កម្មាធិ​ការអំពីការកសាងវាលស្រែ
ធំ ភូមិ Bac Thuong ឃុំ Quang Tien បាន​ចែក​រំលែក​ថា៖

          “ ដំបូងបង្អស់ ឃុំយកការឃោសនាជាការលោតផ្លោះ ការរៀបចំផែនការជា​ស្នូល ដោយឈរលើស្មារតី ប្រជាជនដឹង ប្រជាជនពិភាក្សា ប្រជាជនទួលផល​ប្រយោជន៍។ ចំពោះបណ្ដាគ្រួសារនៅមានការជំពាក់ជំពិន ថ្នាក់ដឹកនាំ​ឃុំ ទៅដល់គ្រួសារនិមួយៗ  ដើម្បីចលនា និងពន្យល់អោយបានដឹង។”

          ប៉ុន្តែ ការអនុវត្តការកសាងជនបទថ្មីនៅហាណូយ នៅមានការលំបាកជាច្រើន 
ដូចជា៖​ការវិនិយោគសំរាប់កសិកម្មមិនទាន់សមស្រប ​ខ្វះបណ្ដាដំ​ណោះស្រាយចំពោះ ស្ថានភាពបំពុលបរិស្ថាននៅតំបន់ជនបទ …ជាដើម។ 

ចំពោះគោលដៅដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ទីក្រុងហាណូយ ខំប្រឹងប្រែងមានឃុំចំនួន១៦០
ទទួលបានបទដ្ឋានចំនួន១៩ ចំណូលជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់កសិករគឺ​២៥​​ពាន់លានដុង 
កាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រចុះមកនៅត្រឹម១,៥%-១,៨%។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​បទដ្ឋាននេះ​ គ្រប់ស្ថាប័ន អង្គភាព របស់ទីក្រុង ត្រូវជំរុញខ្លាំងការ​អនុវត្តដំណោះស្រាយព្រមៗ​គ្នាជាច្រើន ដែលក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារឃោសនា បង្កើតការស្រុះ​ចិត្តគំនិតក្នុងប្រជាជន ដើម្បីកម្មវិធីកសាង​ជនបទថ្មីរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយចីរភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ