អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមរួមដំណើរកសាងជនបទថ្មី

(VOV)-ក្រោយរយះពេល៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ អំពីការកសាងជនបទថ្មី
មុខមាត់របស់ជនបទវៀតណាមបានមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន ជីវភាពរស់នៅ​របស់
ប្រជាជនត្រូវបានលើកស្ទួយយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ប៉ុន្តែ​ដើម្បីប្រែក្លាយរាល់​គោល​ដៅ​នៃកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនេះទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងនោះត្រូវប្រមូលផ្តុំ គ្រប់ប្រភព
កម្លាំង​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ជាពិសេសគឺសហគមន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម។យើង
ត្រូវធ្វើអ្វី ដើម្បីទាក់ទាញសហគមន៍អង្គភាពអាជីវកម្មឲ្យបានចូលរួមកម្មវិធីច្រើនកុះ
ករកសាងជនបទថ្មី

អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមរួមដំណើរកសាងជនបទថ្មី  - ảnh 1
អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមរួមដំណើរកសាងជនបទថ្មី (TTXVN)

         ជាអង្គភាពអាជីវកម្មរបរអាជីវកម្ម១លើវិស័យកសិកម្ម លោក ​Dam Quang Thang - អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចម្កាត់Agricare Viet Nam អោយដឹងថា÷ដោយកំណត់បានសារសំ
ខាន់នៃការកសាងជនបទថ្មី​ នាពេលកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានលាតត្រដាងអនុវត្តរូប
សណ្ឋាន គំរោងការជា​ច្រើនដើម្បីតភ្ជាប់ចងសម្ព័ន្ធជាមួយអង្គភាពចំនួន៤ (រដ្ឋ អ្នកវិទ្យា
សាស្រ្ត អង្គភាពអាជីវកម្មនិងកសិករ) លោក Dam Quang Thang បានឲ្យដឹងថា៖

    “ នាបច្ចុប្បន្ន យើងខ្ញុំបានអនុវត្តរូបសណ្ឋានជាច្រើនដើម្បីប្រមូលផ្តុំទិញ​កសិផល
របស់កសិករ កសាងពាណិជ្ជសញ្ញាឲ្យកសិផលគុណភាពខ្ពស់…។ល។ ​អង្គភាពអាជីវ
កម្មតាមដានក្តាប់ជាប់រាល់សកម្មភាពរបស់កសិករ។ យើងខ្ញុំកំពុងឈានទៅដល់
ខឿនកសិកម្ម បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។”

       នាបច្ចុប្បន្ន អង្គភាពអាជីវកម្មចូលរួមកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនៅវៀតណាម
 នៅមានកំហិតមួយចំនួន។ នោះគឺបរិមាណអង្គភាពអាជីវកម្មប្រមូលផ្តុំនៅក្នុង​តំបន់ទីក្រុងស្រូបយកអត្រាខ្ពស់។ ដូច្នេះ គោលដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ជនបទ បំរើ​កសិកររបស់អង្គភាពអាជីវកម្មនានាជួបរបងនានា។ តាមលោកស្រី Pham Thi Thu
Hang អគ្គលេខាធិការសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម​វៀតណាមថា÷ជនបទជា
ទីផ្សារធំ មានសក្ដានុភាពជាច្រើន។ ដូច្នេះអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវចាត់ទុកកម្មវិធី
គោលដៅជាតិអំពីការកសាងជនបទថ្មី ​ដូចជា ​ឱកាស​មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍។ លោក
ស្រី Pham Thi Thu Hang បានចាត់ទុកថា÷

       “ក្នុងសភាពការអន្តរជាតិនាសព្វថ្ងៃ ជាមួយតម្រូវការសន្តិសុខស្បៀងអាហារ
 កាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដូច្នេះ អង្គភាពអាជីវកម្ម ត្រូវចាត់ទុកបញ្ហា
នេះចូចជាឱកាសមួយ។ ពីនោះមកនឹង មានគំរោងការណ៍នានា ដើម្បីវិនិយោគ ​និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ជនបទនិងបង្កើតការអារធ្វើសម្រាប់កសិផល។”

      ការពិតជាក់ស្ដែងបានសរអោយឃើញថា÷​ដើម្បីបង្ក​លក្ខណះ​សំរាប់ទាក់ទាញ
អង្គភាពអាជិវកម្មនានាចូលរួមកម្មវិធីនេះ រដ្ឋនិងស្ថាប័នទាក់ទិន​នានា​ត្រូវសុក្រិដ្ឋ
យន្តការ គោលនយោបាយផ្សេងៗ បង្កលក្ខណះសំរាប់អង្គ​ភាពអាជីវកម្មខ្នាតតូច
និងមធ្យម។​ លោក Nguyen Minh Tien នាយករង ​នាយកដ្ឋាន​សេដ្ឋកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ និងជាអនុប្រធានខុទ្ទកាល័យសម្របសម្រួល
មជ្ឈឹអំពីមកម្មវិធីគោលដៅជាតិការកសាងជនបទថ្មីបានអោយដឹងថា÷

       “ ដើម្បីបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់បរិយាកាសវិនិយោគ និងសំរាប់អង្គភាព
​អាជីវ​កម្មវិនិយោគចូលមកទីផ្សារជនបទនាពេលខាងមុខនេះរដ្ឋនឹង​ផ្សព្វផ្សាយអនុ
ក្រិត្យថ្មី។ ដោយបណ្ដាយន្តការ គោលនយោបាយថ្មី និងបង្កលក្ខណះ​សំរាប់អង្គភាព
អាជីវកម្មមានភាពងាយស្រួល ក្នុងដំណើការវិនិយោគ ផលិតកម្ម អាជីវកម្មកសិផល
​ ជនបទ។”

       កសាងជនបតថ្មីជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតត្រឹមត្រូវ ស្របតាមទឹកចិត្តប្រជាជន ប៉ុន្តែ
 ប្រសិនបើខ្វះការវិនិយោគរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម កសិករនឹងប្រឈមមុខការលំ
បាកជាច្រើនអំពីដំសង្វាក់ផលិតកម្ម និងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនដែរ។ 
ដូច្នេះដើម្បីកម្មវិធីនេះទទួលប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ត្រូវបង្កើតកម្លាំងចលករ បង្ក​លក្ខះ
ងាយស្រួល​សំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវិនិយោគចូលមកវិស័យទាក់ទិន​នានាដល់
កសិកម្មនិងជនបទ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ