ភូមិផ្កា Sa Dec នៃខេត្ត Dong Thap

ភូមិផ្កា Sa Dec នៃខេត្ត Dong Thap

(VOVWORLD) - ស្ថិតនៅឃុំ Tan Quy Dong ទីក្រុង Sa Dec ខេត្ត Dong Thap ភាគខាងត្បូង វៀតណាម ភូមិផ្កា Sa Dec មានកម្រាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រជា ...
ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅភូមិជនជាតិចាមធំបំផុតនៅខេត្ត Dong Nai

ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅភូមិជនជាតិចាមធំបំផុតនៅខេត្ត Dong Nai

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីតំបន់មួយដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលំបាកលំបិនដោយមានទំនៀម ទំលាប់ប្រពៃណីហួសសម័យនោះ ប៉ុន្តែភូមិជនជាតិ ចាមនៅឃុំ Xuan ...
ការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈដោយចីរភាពដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ភូមិនេសាទនៅឈូងសមុទ្រហាឡុង

ការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈដោយចីរភាពដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ភូមិនេសាទនៅឈូងសមុទ្រហាឡុង

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីរាប់រយឆ្នាំមុននេះ ភូមិនេសាទនានានៅលើឈូងសមុទ្រហាឡុងត្រូវបានប្រសូត្រឡើងហើយក្លាយទៅជាលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏ពិសេសដោយឡែកម ...
ទីក្រុងហាណូយ-ទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់រាល់តម្លៃនៃភូមិរបរវៀតណាម

ទីក្រុងហាណូយ-ទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់រាល់តម្លៃនៃភូមិរបរវៀតណាម

(VOVWORLD) - ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជា “ទីក្រុងនៃមុខរបររាប់រយមុខ” ដោយ មានបរិមាណភូមិរបរច្រើនបំផុតទូទាំងប្រទេស។ ទោះបីជាបាន ...
ភូមិរបរចម្លាក់ឈើ My Xuyen

ភូមិរបរចម្លាក់ឈើ My Xuyen

(VOVWORLD) - ភូមិរបរចម្លាក់ឈើប្រពៃណី My Xuyen ជាភូមិតូចមួយនៅឃុំ Phong Dien ខេត្ត Thua Thien Hue ភាគកណ្ដាលវៀតណាម ដែលមានភាពល្បីល្បាញ ...
ភូមិគំរូនានានៅខេត្ត Lai Chau

ភូមិគំរូនានានៅខេត្ត Lai Chau

(VOVWORLD) - រាល់ផ្ទះតាមបែបប្រពៃណី ផ្លូវក្រាសថ្មកោងបត់បែនតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ ឬក៏លក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏ពិសេសដោយឡែករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ...