ចុះហត្ថលេខាលើផែនទីវៀតណាម អះអាងអធិបតេយ្យភាពជាតិ

ចុះហត្ថលេខាលើផែនទីវៀតណាម អះអាងអធិបតេយ្យភាពជាតិ - ảnh 1
ចុះហត្ថលេខាលើផែនទីវៀតណាម អះអាងអធិបតេយ្យភាពជាតិ(VOV)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍​បណ្ដា​​ជនជាតិវៀត ណាម នៅជាយទីក្រុងហាណូយ បណ្ដាសមាជិក យុវជន និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ បាន
ចុះហត្ថលេខាលើផែនទីវៀតណាម។ នេះគឺជាសកម្មភាពដើមដំបូង  ចាប់ផ្តើមអោយ បណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍៖ទិវាគ្រួសារវៀតណាម ឆ្ពោះទៅការកសាងនិងការពាមាតុប្រទេស។

          ផែនទីវៀតណាមនេះមានផ្ទៃដី ​៦៨០ម៉ែត្រក្រឡា។ នេះគឺជាផែន​ទីធំបំផុតពី
មុនមក។ លោកស្រី Nguyen Thi Sinh ជនជាតិ La Ha ខេត្ត Son La ( ភាគខាង ជើង វៀតណាម)ចែករំលែកថា៖

          “ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងដំណាងនៃជនជាតិទាំង៤នៅខេត្ត Son La ត្រូវបានចូល​រួមកម្ម
វិធីនេះ។ ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដំណាងជនជាតិ សប្បាយរីករាយណាស់ និងមោទនភាព
យ៉ាងខ្លាំង អំពីកោះ​សមុទ្រមាតុប្រទេស។ យើងខ្ញុំមានគោល​បំណងថា៖  រួមវិភាគ ទានចូលក្នុងការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជនជាតិ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ