ទូរទស្សន៍វេណេហ្ស៊ុយអេឡាផ្សាយខ្សែភាពយន្តអំពីវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន

ទូរទស្សន៍វេណេហ្ស៊ុយអេឡាផ្សាយខ្សែភាពយន្តអំពីវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន

(VOVworld) - ខ្សែភាពយន្តនេះឧទ្ទេសនាមអំពីការផ្លាស់ ប្ដូរដែលរំពឹងគិតហាក់ដូចជា មិនអាចជឿបាននៅវៀត ណាម៤០ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាម។
សារព័ត៌មានអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវៀតណាម៤០ឆ្នាំក្រោយទិវាឯកភាពប្រទេសជាតិ

សារព័ត៌មានអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវៀតណាម៤០ឆ្នាំក្រោយទិវាឯកភាពប្រទេសជាតិ

(VOVworld) - លើទំព័រទី១បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Euro Presse Image នាថ្ងៃទី៣ ឧសភា បានចុះផ្សាយអត្ថបទ ស្ដីពីវៀតណាម៤០ឆ្នាំក្រោយទិវាឯកភាពទាំងស្ ...
ឯកសារនៃការតស៊ូ១-២-៣-៤-៧៥ ការក្រលែកមើលមនុស្សសាស្ត្ររបស់អ្នកដែលទទួលជ័យជំនះ

ឯកសារនៃការតស៊ូ១-២-៣-៤-៧៥ ការក្រលែកមើលមនុស្សសាស្ត្ររបស់អ្នកដែលទទួលជ័យជំនះ

Vovworld-ឯកសារនៃការតស៊ូ១-២-៣-៤-៧៥​ជាចំណង ជើងនៃ​សៀវភៅ​ប្រលោមលោកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នក កាសែត​ Tran Mai Hanh ដែលទើបនឹង​បាន​ផ្សព្វផ្ស ...