គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau

(VOVWORLD) - នៅចំពោះមុខនឹងការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួត នោះ ខេត្ត Ca Mau បានប្រកាសគ្រោះអាសន្នរាំងស្ងួតបន្ទាន់កំរិត ២ ។
គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 1

គ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលកន្លងទៅ បាន បង្កការខូចខាតជាច្រើនដល់ខេត្ត Ca Mau ។ ស្ថានភាពនេះតម្រូវឲ្យខេត្ត ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដូចជា៖ កង្វះទឹកប្រើប្រាស់; កង្វះទឹកផលិតកម្ម និងស្ថានភាពបាក់ស្រុតដី។

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 2

យោងតាមសាខានាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថា ប្រឡាយកម្រិត ១ មានកំពស់ទឹកប្រហែល ០,៥ ម៉ែត្រ។ ប្រឡាយកម្រិត២ និង ៣ បានរីងស្ងួតហើយ។

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 3

បាតទន្លេបានក្លាយជាកន្លែងលេងរបស់កុមារ

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 4

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅតំបន់ត្រូវជាប់គាំង

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 5

ស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនាឆ្នាំនេះបានបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនដល់ខេត្ត Ca Mau

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 6

រហូតមកដល់ពេលនេះ ស្រូវជាង ១៩.០០០ ហិកតាត្រូវបានខូចខាត ហើយភាគច្រើនគឺខាតបង់ជាង ៧០% 

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 7
គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 8 ប្រជាជនកំពុង "ទន្ទឹងរង់ចាំ" ទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះដំណាំ
គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 9

បច្ចុប្បន្ន នៅទូទាំងខេត្ត Ca Mau  មានប្រជាជនជាង ២ ម៉ឺនគ្រួសារខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 10

ជាពិសេស ចាប់តាំងពីដើមរដូវប្រាំងមក នៅខេត្ត Ca Mau កើតមានឡើងការរអិលបាក់ដីជាង ១០០០ ដង

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 11

ការរអិលបាក់ដីបានបណ្តាលឱ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំ

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 12

រដូវគ្រោះរាំងស្ងួតត្រូវបានព្យាករណ៍ថានៅតែធ្ងន់ធ្ងរ

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 13

ខេត្ត Ca Mau បានប្រកាសគ្រោះអាសន្ន រាំងស្ងួតកំរិត ២

គ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ខេត្ត Ca Mau - ảnh 14

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត កំពុងអនុវត្តវិធានការជំនះពុះពារដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ