ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាយកដ្ឋានវប្បធម៌មូលដ្ឋាន (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម) ទើបតែបានឧទ្ទេសនាមអាល់ប៊ុម ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បម្រើការងារ ឃោសនា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ ទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧-២៧ កក្កដា ២០២២)។

នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រឡងដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 1
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Tran Khanh Huyen (ខេត្ត Vinh Phuc)

ក្នុងការប្រឡងនេះ គណៈចាត់តាំងទទួលបានស្នាដៃជិត ៥០០ ពីអ្នកនិពន្ធជាង ២០០ នៅទូទាំងប្រទេស។ ស្នាដៃដែលចូលរួម បានលើកសរសើរយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ គ្រួសារយុទ្ធជនពលី ជនមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ ដែលបានជំនះលើការលំបាក ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ។

ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 2
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Ba Sieu (ខេត្ត Nghe An)

ស្នាដៃជាច្រើនបានសង្កត់ធ្ងន់លើលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការកសាង និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងរបបអនុគ្រោះសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈ; លទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តការថែទាំយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនមានជំងឺ គ្រួសារយុទ្ធជនពលី និងការថែទាំវីរអ្នកម្តាយវៀតណាម ក៏ដូចជាការងាររុករក ប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីផងដែរ។

ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 3
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Duy Thanh (ហាណូយ)

គណៈចាត់តាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសិល្បៈបានជ្រើសរើសស្នាដៃដែលឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន ១៦ និងស្នាដៃគំរូចំនួន ៧៥ ដើម្បីរៀបចំការតាំងពិពណ៌ផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាបម្រើការងារឃោសនា។

ស្នាដៃមួយចំនួននៅក្នុងអាល់ប៊ុមផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បម្រើការងារឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៥ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលី៖

ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 4
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Manh Tien (ហាណូយ)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 5
គូរដោយអ្នកនិពន្ធ Ha Huy Chuong (Hai Duong)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 6
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Trung Kien (ហាណូយ)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 7
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Le Ngoc The (Nghe An)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 8
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Cao Tuan Viet (Thai Binh)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 9
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Huu Loc (Ca Mau)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 10
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Ha Quoc Minh (Hoa Binh)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 11
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Trinh Ba Quat (ហាណូយ)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 12
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Nguyen Tran Vu (Bac Giang)
ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៥ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលីវៀតណាម - ảnh 13
គំនូរដោយអ្នកនិពន្ធ Tran Duy Truc (ហាណូយ)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ