មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ

(VOVWORLD) - មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang នៃសារធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ   ត្រូវបានសាងសង់នៅមាត់ទន្លេមេគង្គ។ 

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang នៃសារធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ   ត្រូវបានសាងសង់នៅមាត់ទន្លេមេគង្គ។ នេះគឺជាទីកន្លែងរក្សាទុកនូវរូបថត និងវត្ថុតាងនានាក្នុងអំឡុងពេលលោកប្រធានហូជីមិញធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តនៅខេត្ត Xieng Vang។

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 1

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា៖ នាខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩២៨ លោកប្រធានហូជីមិញបានទៅកាន់មូលដ្ឋានថៃមួយចំនួនយ៉ាងសម្ងាត់ ដើម្បីធ្វើការឃោសនា ហ្វឺកហ្វឹន និងកសាងកម្លាំងបដិវត្ត។ ក្នុងរយៈពេល ១៦ ខែ ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅថៃនោះ លោកប្រធានហូជីមិញបានធ្វើដំណើរដោយសាឡាងឆ្លងកាត់តាមមាត់ទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅខេត្ត Kham Muon នៃប្រទេសឡាវ។ នៅភូមិ Xieng Vang លោកប្រធានហូជីមិញបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនឡាវ និងប្រជាជន វៀតណាម ដែលរស់នៅទីនេះ។ លោកបានក្រើនរំលឹកប្រជាជនឡាវ និងវៀតណាម គឺត្រូវសាមគ្គីគ្នា រួមកម្លាំងគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមបារាំង ឲ្យចេញផុតពីប្រទេសឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម ហើយបានរំដោះប្រទេសទាំងមូលឲ្យរួចផុតពីនឹមទាសករ។

ដើម្បីសម្តែងនូវការដឹងគុណនិងការទទួលស្គាល់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនោះ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានវិនិយោគកសាង មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang។ សំណង់នេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ចំនឹងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ១២២ នៃទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (១៩ ឧសភា ២០១២) ។

រូបថតមួយចំនួនស្ដីអំពីមណ្ឌលដាក់តាងបង្ហាញរូបថត និងវត្ថុតាងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅទីនេះ

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 2

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 3

នៅច្រកចូលជាន់ទី ២ នៃមណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញ ត្រូវបានដាក់តាងបង្ហាញរូបថតទង់ជាតិវៀតណាម និងឡាវ និងរូបថតលោកប្រធានហូជីមិញទទួលជួបជាមួយលោកប្រធាន Kaysone

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 4

ភ្ញៀវទេសចរបានស្ដាប់ការឧទ្ទេសនាម អំពីប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 5

ផែនទី ដែលកត់ត្រាដំណើរស្វែងរកផ្លូវសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់លោកប្រធានហូជីមិញចាប់ពីឆ្នាំ ១៩១១ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៤១

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 6

រូបថតកប៉ាល់ ដែលលោកប្រធានធ្វើដំណើរស្វែងរកផ្លូវសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីកំពង់ផែ Nha Rong

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 7

រូបថតមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 8
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 9

រូបថតលោកប្រធានហូជីមិញអានសេ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯករាជ្យនៅទីលាន Ba Dinh ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៤៥

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 10
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 11
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 12

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានតាងបង្ហាញនូវរូបថតជាច្រើន អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងឡាវផងដែរ

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 13

បណ្ដាសកម្មភាពការទូតនិងមិត្តភាពរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 14
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 15
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 16

វត្ថុតាងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅមណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 17
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 18
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 19
មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានហូជីមិញនៅភូមិ Xieng Vang - ទីកន្លែងរក្សា ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពវៀតណាម - ឡាវ - ảnh 20

មណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានតាងបង្ហាញនូវរូបថតជាច្រើន អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងឡាវផងដែរ

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ