អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា

(VOVWORLD) -  ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ត្រចះត្រចង់ - បដិវត្តន៍ខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ កម្មករ និងកសិករ ដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

 

ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ត្រចះត្រចង់ - បដិវត្តន៍ខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ កម្មករ និងកសិករ ដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នៅខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សនិងលោកប្រធានហូជីមិញប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានក្រោកឈរឡើង និងដណ្តើមអំណាច។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ការក្រោកឈរឡើងដណ្តើមអំណាច ទទួលបានជ័យជម្នះនៅទីក្រុងហាណូយ។ ពីរដ្ឋធានី រលកបដិវត្តន៍បានរីកសុះសាយពាសពេញប្រទេសនិងទទួលបានជ័យជំនះជាប់ៗគ្នា។ ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ បានឈានចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រុងរឿង - បដិវត្តន៍ខែសីហាទទួលបានជោគជ័យ រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនិងកសិករដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបើកយុគសម័យថ្មី - យុគសម័យឯករាជ្យជាតិ ផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនិយម។ អស់រយៈពេល ៧៦ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២១) ប៉ុន្តែបរិយាកាសនៃទិវាបដិវត្តន៍ខែសីហានៅតែមានជារៀងរហូត។ សូមអញ្ជើញលោកអ្នក ក្រឡេកមើលរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ ។ 

អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 1រថយនដឹកឧបករណ៍បំពងសំឡេងចេញបញ្ជាឱ្យមានការក្រោកឈរឡើងទូទៅនៅខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅហាណូយ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 2ប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានធ្វើបាតុកម្មដើម្បីកាន់កាប់វិមាន Bac Ky នៅទីហាណូយ ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 3ប្រជាជនហាណូយបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើពិធីមិទ្ទិញនៅឯសាលមហោស្រពទីក្រុង ។ រូបថតឯកសារ។ ប្រភព៖ VNA 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 4កងកម្លាំងការពារទីក្រុងហាណូយនៅខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 5

ប្រជាជន Hai Phong បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើមិទ្ទិញ នៅខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn

អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 6

ប្រធាជន Thua Thien Hue ចូលរួមក្នុងការដណ្តើមអំណាច នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ ។ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn

អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 7

ប្រជាជន Sai Gon ធ្វើបាតុកម្មដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃទ ២៥ ខែសីហា

ឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn

អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 8

ប្រជាជន Sai Gon  ធ្វើបាតុកម្មដណ្ដើមអំណាចនាថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ VNA 

អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 9ទីស្នាក់ការកងទ័ពរំដោះរបស់វៀតណាម នៅថ្ងៃទី ២០ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ baodansinh.vn 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 10រដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ននៃវៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ VNA 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 11នៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅទីលាន Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ លោកប្រធានហូជីមិញ បានអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ ដោយបង្កើតវៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ។ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ hanoimoi.com.vn 
អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៦ នៃបដិវត្តខែសីហា ទទួលបានជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥-១៩ សីហា ២០២១)៖ ចងចាំថ្ងៃវីរភាពខែសីហា - ảnh 12ទិដ្ឋភាពនៃពិធីប្រកាសឯករាជ្យនៅទីលាន Ba Dinh នៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៤៥ (រូបថតឯកសារ) ។ ប្រភព៖ sovhtt.hanoi.gov.vn

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ