តែផ្កាឈូក “xoi” - រសជាតិពិសេសដោយឡែករបស់ហាណូយ

(VOVWORLD) - ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ តែផ្កាឈូក “xoi” ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជា ភេសជ្ជៈដ៏ពិសេសរបស់ប្រជាជនហាណូយ។ ប្រភេទតែនេះត្រូវបាន ឆុងតាមវិធីដោយឡែក ដែលនាំមកនូវរសជាតិដ៏ផ្អែមល្អែមនៃផ្កាផង ព្រមទាំងជួយអ្នកពិសារ បានទស្សនាស្លឹកតែលាយឡំគ្នាក្នុងក្លិន ក្រអូបនៃផ្កាឈូក។ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ