មោទនភាព៧៦ឆ្នាំនៃ“សម្លេងវៀតណាម“

(VOVWORLD) - នៅចំម៉ោង១១និង៣០នាទីថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងដើមដំបូង។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ