នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung​ទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍៖“គូរដើម្បីរំលឹកគុណូបការះ”

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Tan Dung បានអញ្ចើញទៅទស្សនា ការតាំងពិព័រណ៍ ៖ ​“គូរដើម្បីរំលឹកគុណូបការះ” ដោយសម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាម រួមសហការជាមយយសមាគមវិចិត្រសិល្បះទីក្រុងហូជីមិញរៀបចំឡើង ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី ៦៥ ទិវាយុទ្ធជនពិការពលី។ ការតាំងពិព័រណ៍លើកនេះ ជាការតាំងពិព័រណ័ រូបភាពវីរអ្នកម្ដាយវៀតណាម របស់ជាងគំរូរ Dang Ai Viẹt ជាមួយរូបភាពជាង ៣០០ផ្ទាំង។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung​ទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍៖“គូរដើម្បីរំលឹកគុណូបការះ”  - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung អញ្ចើញទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍៖“គូរដើម្បីរំលឹកគុណូបការះ” (http://baodientu.chinhphu.vn/)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ