បណ្ដាសកម្មភាពនៃពិធីបុណ្យវិហារ Hung ឆ្នាំ២០១៣

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ មេសា នៅខេត្ត Phu Tho ( ភាគខាងជើង​វៀតណាម) 
បានប្រព្រឹត្តទៅ ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រជាប្រិយតាមវិថី ចាប់ផ្តើម​អោយ​ពិធី​ធ្វើសក្ការះ
បូជាស្ដេច Hung -ពិធីបុណ្យវិហារ Hung ឆ្នាំ ២០១៣ ​ដោយប្រធានបទ÷ វប្បធម៌ស្ដេច
 Hung -ប្រមូលផ្តុំនិងបំភ្លឺ។ ចូលរួម​ពិធីនេះ​មាន​សិល្បករ សិល្បការនី សិប្បករវប្បធម៌ ប្រជាប្រិយចំនួនជាង បីពាន់​នាក់​។ ​លោក Chu Minh Thu ជនមួយនាក់នៅឃុំ Van 
Lang ស្រុក Ha Hoa ខេត្ត Phu Tho បានអោយដឹងថា÷

          “ ជាប្រចាំឆ្នាំ ពេលរៀបចំ ពិធីធ្វើសក្ការះបូជាស្ដេច Hung នាថ្ងៃទី ១០ទី៣ ​(តាម ច័ន្ទគតិ) យើងខ្ញុំបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីសម្ដែង។ ​តាមរយះសកម្មភាពទាំងនោះ យើង
ខ្ញុំឃើញ ថា÷ បណ្ដា​ពិធីការនេះ​របស់ស្ដេច Hung បានមានពីយូរណាស់មកហើយ។ 
តាមរយះពិធីនេះ ​យើងខ្ញុំ​មានគោលបំណងឧទ្ទសនាមវប្បធម៌របស់ខេត្ត Phu Tho ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប៕”

បណ្ដាសកម្មភាពនៃពិធីបុណ្យវិហារ Hung ឆ្នាំ២០១៣ - ảnh 1
ពិធីបុណ្យវិហារ Hung (internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ