បន្តជំរុញនិងសុក្រិដ្ឋរបបគោលនយោបាយអំពីធនធានបរិស្ថានសមុទ្រ

បន្តជំរុញនិងសុក្រិដ្ឋរបបគោលនយោបាយអំពីធនធានបរិស្ថានសមុទ្រ - ảnh 1
បន្តជំរុញនិងសុក្រិដ្ឋរបបគោលនយោបាយអំពីធនធានបរិស្ថានសមុទ្រ (giaoduc.net,vn)


        Vovworld-អគ្គនាយកដ្ឋានសមុទ្រនិងកោះវៀតណាមនាថ្ងៃទី២៧ធ្នូបាន​រៀប
ចំ​សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៣និងដាក់ចេញទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ​២០១៤។
ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាម​លោក
Chu Pham Ngoc Hien បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អគ្គនាយកដ្ឋាន​សមុទ្រនិង
កោះបន្តជំរុញនិងសុក្រិដ្ឋរបបគោលនយោបាយអំពីធនធានបរិស្ថាន​សមុទ្រកោះ លើកកំពស់សមត្ថភាពក្បាលម៉ាស៊ីននិងជំរុញការងារឃោសនា​ផ្លាស់ប្តូរថ្មី
វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍន៍​ការពារធនធាន
សមុទ្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ