សារទូរលេខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីការអនុវត្តការលើកលែងទោស ឆ្នាំ២០២២

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការស្តីពីការអនុវត្តការលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២២។

សារទូរលេខបានលើកច្បាស់ថា ដើម្បីអនុវត្តន៍ប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារលើកលែងទោស ឆ្នាំ ២០២២ ក៏ដូចជា អនុវត្តន៍ល្អ គោលនយោបាយមនុស្សធម៌ សណ្តោសប្រណីរបស់បក្ស និងរដ្ឋចំពោះជនល្មើស លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលបំពេញមុខងារសេនាធិការសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះពិសេសលើកលែងទោស; មានទំនួលខុសត្រូវដឹកនាំដោយផ្ទាល់នូវការពិចារណាលើសំណើរសុំលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការកាត់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ មន្ទីរឃុំឃាំងបណ្តោះអាសន្ន អាគារឃុំខ្លួន គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងនគរបាល។ ក្រសួងការពារប្រទេស ទទួលបន្ទុកដឹកនាំពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសំណើសុំលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ និងមន្ទីរឃុំឃាំង ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារប្រទេស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើឱ្យតុលាការប្រជាជនកំពូល ដឹកនាំ និងណែនាំដោយផ្ទាល់ដល់តុលាការប្រជាជន និងតុលាការយោធាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីដឹកនាំការពិនិត្យលើសំណើសុំលើកលែងទោសចំពោះបុគ្គលដែលត្រូវពន្យារ ឬព្យួរជាបណ្តោះអាសន្នពីបទជាប់ពន្ធនាគារ។

សារទូរលេខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើដល់ក្រសួងព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំអង្គភាពសារព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាននានា រាយការណ៍ឱ្យបានពេញលេញនូវខ្លឹមសារនៃឯកសារស្តីពីការលើកលែងទោសនៅឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងទណ្ឌិតទាំងអស់ យល់អំពីលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋាន ដំណើរការ និងនីតិវិធីសម្រាប់ពិចារណាលើការលើកលែងទោស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ