ហទំព័រអេឡិចត្រូនិករបស់ទស្សនាវដ្តី The gioi di san បានបើកជាផ្លូវការ

ហទំព័រអេឡិចត្រូនិករបស់ទស្សនាវដ្តី The gioi di san បានបើកជាផ្លូវការ - ảnh 1
រូបថតៈ sggp.org.vn


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨មិនា ទស្សនាវដ្តីអេឡិចត្រូនិក The gioi di san (ពិភព បេតិកភ័ណ្ឌ)បានបើកជាផ្លូវការ។​ ការចាប់បដិសន្ធិនៃទស្សាវដ្តីនេះ នឹងបង្កើតឡើង កាណាល់ព័ត៌មានថ្មី ផ្តល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវអត្ថបទមានតម្លៃទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រ ព័ត៌
មានជាផ្លូវការ ត្រឹមត្រូវក្នុងការងារគ្រប់គ្រង បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ រួមចំណែកឧទ្ទេស នាមរូបភាពទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម។ នេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងបុព្វហេតុ ពង្រឹងនិងពង្រីកតម្លៃបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ ជាតិ គូសសញ្ញានូវជំហានអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃ សមាគមបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម សម្របខ្លួនចូលក្នុងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍រួម របស់សារព័ត៌មានពិភពលោកផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ