បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេ្ឋកិច្ចវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវ។

                    

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេ្ឋកិច្ចវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវ។ - ảnh 1

Vovworld- ដោយមានប្រធានបទ“ កសាងទំនាក់ទំនងដៃគូ    “វេទិការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
នៅតំបន់ត្រីកោណវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវត្រូវ​បានប្រារព្វឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២១
មេសានៅទីក្រុង​Buon Ma Thuot ខែត្រDacLacភាគកណ្តាលវៀតណាម ។ថ្លែង
មតិនៅឱកាសនេះឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោកNguyen XuanPhuc បានវាយ
តំលៃខ្ពស់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងកសាងត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាមកម្ពុជានិង
ឡាវក៍ដូចជាការឈានទៅមុខនៃតំបន់នានាក្នុងតំបន់នេះទៀតផង។លោកចាត់ទុក
ថា៖“  បណ្តាអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសគឺធនាគារទ្វីបអាស៊ី ADB បណ្តាអ្នកផ្តល់
ជំនួយODAនិងអង្គភាពអាជីវកម្មគប្បីបង្កើន​ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់តំបន់នេះថែម
ទៀតនិងប្រមូលផ្តុំទៅលើវិស័យចាំបាច់  ។ខ្ញុំស្នើឲ្យបណ្តាក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់
វៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវបង្កលក្ខណះងាយស្រួលគាំទ្របណ្តាតំបន់អ​នុវត្ត​ផែនការ
មេនិងសេចក្តីកំណត់ហេតុស្តីពីគោលនយោបាយពិគ្រោះសំរាប់តំបន់ដែលប្រទេស
យើងទាំង៣បាន​ចុះហត្ថលេខា។“
តំបន់ត្រីកោណវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវរួម​មានខែត្រចំនួន១៣។ក្នុងនោះមាន៥
ខែត្ររប​ស់វៀតណាមគឺ Kon Tum-Gia Lai-Dac  Lac-DacNong និងBinh Phuoc៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ