ឧទ្ទេសនាមសៀវភៅស្តីពីនាយឧត្តមសេនី​ Vo Nguyen Giap

នារសៀលថ្ងៃទី២៨ធ្នូ នៅក្រុងហាណូយក្រសួងព័ត៍មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមបាន
រៀបចំសន្និសិទ្ធការសែតឧទ្ទេសនាមសៀវភៅស្នាក់នៅជាមួយលោកស្នាក់នៅជាមួយ
ជីវិតស្តីពីនាយឧត្តមសេនីVo Nguyen Giap។ សៀវភៅបានប្រមូលផ្ដុំអត្ថបទសសេចំនួន
២០របស់បណ្ដាអ្នកនិព័ន្ធជាឧត្តមសេនី អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកអក្សរសាស្ត្រ អ្នកការសែត អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអំពីជីវិតសាមាញ្ញរបស់នាយឧត្តមសេនី Vo Nguyen
Giap។ អនុរដ្ធមន្ត្រីក្រសួងព័ត៍មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម Do Quy Doan បាន​ចាត់ទុក
ថា៖ពេលនិយាយអំពីវៀតណាម អ្នកដែលបាននិយាយជាច្រើនបំផុតក្រោយលោក
ប្រធាន Ho Chi Minh គឺនាយឧត្តមសេនី Vo Nguyen Giap។ នាយឧត្តមសេនី Vo Nguyen
Giap ត្រូវបានប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់ស្រទាប់និងមិត្តភ័ក្កលើពិភពលោកកោតសសើរ។ចរិតលក្ខណៈមនុស្សសាស្ត្ររបស់នាយឧត្តមសេនី Vo Nguyen Giap កម្រមាននៅបណ្ដា
ឧត្តមសេនីផ្សេងៗលើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ