វៀតណាមអបអរសារទរសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៤១២របស់ព្រឹទ្ឋសភា អាមេរិកស្តីពីសមុទ្រខាងកើត។

                           

វៀតណាមអបអរសារទរសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៤១២របស់ព្រឹទ្ឋសភា អាមេរិកស្តីពីសមុទ្រខាងកើត។ - ảnh 1
មលោក Le Hai Binh អ្នកនាំពាក្សក្រសួងការបរទេសវៀតណាម(រូបថតVNA)

Vovworld-នាថ្ងៃទី១១ក​ក្កដាអ្នកនាំពាក្សក្រសួង​ការបរទេសវៀតណាមលោកLe Hai
Binh បាន អបអរសារទរការដែល ព្រឹទ្ឋសភាអាមេរិកនាំចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ
៤១២ដោយសំណូមពរភាគីចិនដកស្ថានីយ៍ខួង​Haiyang Shiyou ៩៨១និងនាវាអមការ
ពារចេញពីដំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនិងដំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ វៀតណាម​ព្រម
ទាំងមិនដំណើរសកម្មភាពដែលដើរផ្ទុនយទៅនឹងគោលការណ៍អន្តរជាតិនៅសមុទ្រ
ខាងកើត។ព្រឹទ្ឋសភាអាមេរិកក៍បានបរិហាររាល់អំ ពើគំរាមកំហែងឬ​ប្រើអំពើហឹង្សា
ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជាក់ស្តែ​ងនាបច្ចុប្បន្នបង្កអស្ថេរភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិ។លោក
Le Hai Binhអោយដឹងថា៖វៀតណាមមានគោល​បំណងបណ្តាប្រទេសនៅក្នុងនិងក្រៅ
តំបន់ដែលក្នុងនោះមានអាមេរិកផងបន្តមានការរួមចំណែកជាក់ស្តែងមាន​ប្រសិទ្ឋ
ភាពចរិតស្ថាបនាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថេរភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសេរីភាព
ខាង​នាវាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ