ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ

(VOVWORLD) -ການເອືອບຊາດອກບົວແມ່ນສິລະປະທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດເຊິ່ງໃນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບົດຮຽນແລະ ເຕັກນິດພິເສດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ້ອນແຝງທັງທາງດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ເອືອບຊາອີກດ້ວຍ.

ການເອືອບຊາດອກບົ່ວແມ່ນສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຢູ່ດິນແດນຮ່າໂນ້ຍທີ່ມີພື້ນຖານອະລິຍະທຳນັບພັນປີ. ການປະສານລະຫວ່າງລົດຫອມຂອງຊາພ້ອມກັບລົດຫອມຂອງດອກບົວ ໜອງໂຮ່ໄຕ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ດື່ມຊາ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງ ຊາວຮ່າໂນ້ຍ.

   ການເອືອບຊາແມ່ນສິລະປະທີ່ຍອດຍິ່ງ. ເພື່ອຈະໄດ້ດື່ມນ້ຳຊາທີ່ຫອມກໍ່ຕ້ອງການປະຕິບັດການເອືອບຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 1
ນັບແຕ່ຮຸ່ງເຊົ້າພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງ.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 2
ບັນດາດອກບົວທີ່ໄດ້ເດັດແຕ່ເຊົ້າຊຶ່ງແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ດອກບົວຫອມຫວນທີ່ສຸດ.

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 3ດອກບົວສັບພະກີບຊຶ່ງແມ່ນດອກບົວຊະນິດໜຶ່ງໃຊ້ເພື່ອເອືອບຊາ


ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 4
ຜູ້ເດັດດອກບົວກໍ່ຕ້ອງພາຍເຮືອແຕ່ເຊົ້າ.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 5
ຜູ້ເດັດດອກບົວຄວນມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວເພື່ອເລືອກເອົາດອກບົວຖືກຊະນິດ.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 6
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 7
ເມື່ອດວງຕາເວັນເລີ່ມສ່ອງແສງແດດລົງມາກໍ່ຮອດເວລາທີ່ເຮືອເຕັມດອກບົວ.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 8
ແຕ່ລະວັນໃນເດືອນ 6 ແລະ ເດືອນ 7 ຜູ້ໄປເດັດດອກບົວຈະຕ້ອງເດັດດອກບົວໃຫ້ເຕັມເຮືອເຊັ່ນນີ້.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 9
 
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 10

ດອກບົວທີ່ໄດ້ເດັດມາຈະຖືກແຍກກີບອອກເພື່ອເອົາເກສອນ. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 11

ເມື່ອເອົາເກສອນກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວເຮັດມືເບົາໆເພື່ອໃຫ້ເກສອນບໍ່ຖືກຊ້ຳ. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 12

ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເຮັດໄວໃນຫ້ອງເພື່ອໃຫ້ລົດຫອມຂອງດອກບົກບໍ່ຖືກລະເຫີຍໝົດ

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 13
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 14

ສ່ວນທີ່ຕ້ອງການເອົາແມ່ນເມັດຂາວຂອງດອກບົວ (ເມັດຂາວມີຮູບເມັດເຂົ້າສານ) 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 15

ເພື່ອແຍກເອົາເມັດຂາວດອກບົວ, ຜູ້ເອືອບຊາກໍ່ຕ້ອງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 16

ເພື່ອຈະເອົາເມັດຂາວຂອງດອກບົວໄດ້, ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຜູ້ເຮັດ

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 17
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 18
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 19

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 20

ເມັດຂາວດອກບົວມີຮູບຄືເມັດເຂົ້າສານສີຂາວໆ.

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 21
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 22
ເພື່ອມີປະລິມານເມັດຂາວດອກບົນເຊັນນີ້ກໍ່ຕ້ອງມີດອກບົວນັບຮ້ອຍດອກ.
ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 23

ເພື່ອມີປະລິມານເມັດຂາວດອກບົນເຊັນນີ້ກໍ່ຕ້ອງມີດອກບົວນັບຮ້ອຍດອກ. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 24

ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໄປຕາກແດດເພື່ອເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງ. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 25

ຊາ 1 kg ຈະຕ້ອງເອືອບປະມານ 5 – 7 ເທື່ອ 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 26

ພາຍຫຼັງເອືອບຊາ ເປັນເວລາ 3 ມື້ ກໍ່ຈະນຳໄປອົບແຫ້ງ,ແລ້ວກໍ່ປ່ຽນເມັດຂາວດອກບົວເພື່ອ ເອືອບຕໍ່. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 27

ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງຊາດອກບົວກໍ່ແມ່ນສິລະປະການດື່ມນ້ຳຊາ 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 28

ສຳລັບຊາວຮ່າໂນ້ຍການດື່ມນ້ຳຊາກໍ່ແມ່ນຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວນະຄອນຫຼວງ. 

ເອືອບຊາດອກບົວໜອງໂຮ່ໄຕ - ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ảnh 29

ຕອບກັບ

ຂ່າວ/ບົດ​ອື່ນ