กิจกรรมต่างๆเพื่อขานรับเดือนกรรมกรปี 2021

(VOVWORLD) -สหภาพแรงงานในท้องถิ่นต่างๆได้จัดกิจกรรมเพื่อขานรับเดือนกรรมกรปี 2021 ภายใต้หัวข้อ “ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การฟันฝ่าอุปสรรค การพัฒนา” 

ที่จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม “ 7 หมื่น 5 พันความคิดริเริ่ม การฟันฝ่าอุปสรรคและการพัฒนา” “การรับฟัง-ความเข้าใจ-การแบ่งปัน”และกิจกรรม “ขอบคุณแรงงาน”

ส่วนที่จังหวัดบิ่งเยือง สหภาพแรงงานจังหวัดบิ่งเยืองและองค์กรสหภาพแรงงานได้จัดกิจกรรมดูแลชีวิติความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจให้แก่กรรมกรและแรงงาน รวมทั้ง การสดุดีขบวนการแข่งขัน “ทำงานเก่ง ทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  โครงการ “ความคิดริเริ่มเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค การพัฒนา”เพื่อช่วยเหลือแรงงานและกรรมกรที่มีฐานะยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด