เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021

เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021

(VOVWORLD) - ปี 2020 เป็นปีที่มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเวียดนาม เพราะเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 โอกาสนี้ สถานีวิทยุเวียดนามได้สัมภาษณ์ท่าน ธานี แสงรัตน์...
เวียดนามจะมีข้อคิดริเริ่มต่างๆและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจอาเซียน

เวียดนามจะมีข้อคิดริเริ่มต่างๆและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจอาเซียน

(VOVWORLD) -ในปีประธานอาเซียน 2020 นอกจากเป้าหมายการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนของอาเซียน เวียดนามจะมีความคิดริเริ่มและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อส่งเสริมเสาหลักเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเสาหลักขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงและพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจพัฒนาอยู่ในแถวหน้าของโลก
เวียดนามพยายามเสร็จสิ้นบทบาทประธานประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน

เวียดนามพยายามเสร็จสิ้นบทบาทประธานประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน

(VOVWORLD) - ปี 2020 กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเน้นปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งเกาะติดเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับอาเซียนและการชี้นำของนายกรัฐมนตรีเพื่อมีส่วนร่วมช่วยให้เวียดนามปฏิบัติบทบาทประธานประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

(VOVWORLD) -ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” หรือ "Cohesive and Responsive" ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา...
ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว

ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว

(VOVWORLD) - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้มีบทความที่พาดหัวว่า “ปีประธานอาเซียน 2020 เพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว”
สร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจซีแอลเอ็มวีที่พัฒนาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็ง

สร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจซีแอลเอ็มวีที่พัฒนาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็ง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 12 มกราคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 18 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ กัมพูชา ลาว...
ปีประธานอาเซียน 2020 มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในอาเซียน

ปีประธานอาเซียน 2020 มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในอาเซียน

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 10 มกราคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “ ผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนภายในกลุ่มเพื่ออาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว”
การประชุมครั้งแรก เสาหลักประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนเวียดนาม 2020

การประชุมครั้งแรก เสาหลักประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนเวียดนาม 2020

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 มกราคม กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดการประชุมครั้งแรกเสาหลักประชาคมวัฒนธรรม สังคมเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของปีอาเซียนเวียดนาม 2020...
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กส่งจดหมายอวยพรถึงผู้นำประเทศต่างๆในอาเซียน

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กส่งจดหมายอวยพรถึงผู้นำประเทศต่างๆในอาเซียน

(VOVWORLD) - ในโอกาสเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและปีใหม่ 2020 วันที่ 1 มกราคม นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ส่งจดหมายอวยพรถึงผู้นำประเทศต่างๆในอาเซียน
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสเวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญๆในปีใหม่ 2020

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสเวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญๆในปีใหม่ 2020

(VOVWORLD) - วันที่ 1 มกราคม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องได้ส่งสาส์นปีใหม่ 2020 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เวียดนามดำรงทั้งตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020...
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามประกาศข้อมูลเกี่ยวกับปีประธานอาเซียน 2020

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามประกาศข้อมูลเกี่ยวกับปีประธานอาเซียน 2020

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนปี...
ปีประธานอาเซียนพร้อมกับเป้าหมายสร้างความเชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว

ปีประธานอาเซียนพร้อมกับเป้าหมายสร้างความเชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020 เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยภายใต้เป้าหมาย “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” เวียดนามได้เตรียมความพร้อมเพื่อยืนยันบทบาทและความรับผิดชอบในครั้งที่ 2...
การประชุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเป็นประธานอาเซียน2020

การประชุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเป็นประธานอาเซียน2020

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่2ธันวาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดประชุมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประธานอาเซียน2020ของเวียดนาม โดยมีเลขาธิการอาเซียนพร้อมตัวแทนของคณะกรรมการต่างๆของอาเซียนเข้าร่วม
การประชุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเป็นประธานอาเซียน2020

การประชุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเป็นประธานอาเซียน2020

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่2ธันวาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดประชุมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประธานอาเซียน2020ของเวียดนาม โดยมีเลขาธิการอาเซียนพร้อมตัวแทนของคณะกรรมการต่างๆของอาเซียนเข้าร่วม
เวียดนามเสนอข้อคิดริเริ่ม 15 ข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีอาเซียน 2020

เวียดนามเสนอข้อคิดริเริ่ม 15 ข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีอาเซียน 2020

(VOVWORLD) -การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการได้มีขึ้น ณ นครฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกในด้านเศรษฐกิจในวาระที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี...
เวียดนามมีความตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อปีประธานอาเซียน2020

เวียดนามมีความตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อปีประธานอาเซียน2020

(VOVWORLD) - ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่างชาติเมื่อเช้าวันที่ 18พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนปี 2020ได้ย้ำว่า ปี...
เวียดนามในปีดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020

เวียดนามในปีดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020

(VOVWORLD) - วันที่ 4 พฤศจิกายน ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 เวียดนามได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ต่อจากไทยและจะปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มรกราคมปี 2020...
เวียดนามพร้อมดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020

เวียดนามพร้อมดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020

(VOVWORLD) - ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน ณ ประเทศไทยและพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่เวียดนาม...
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เดินทางกลับเวียดนามหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง