สถานีวิทยุเวียดนาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานีวิทยุเวียดนามเป็นสถานีวิทยุแห่งชาติสังกัดรัฐบาล มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐ มีส่วนร่วมยกระดับความรู้และเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านชีวิตและจิตใจของประชาชน.

ชื่อเป็นภาษาเวียดนามคือ Dai TNVN ภาษาอังกฤษ Voice of Vietnam –VOV.

สถานีวิทยุเวียดนามได้รับการก่อตั้งหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี1945 เริ่มออกอากาศรายการแรกเมื่อเวลา11.30น. วันที่7กันยายนปี1945 ด้วยคำเกริ่นรายการว่า ที่นี่สถานีวิทยุเวียดนามทำการกระจายเสียงจากฮานอย นครหลวงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และนับตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี1976เป็นต้นไปก็ใช้คำเกริ่นใหม่ว่า ที่นี่สถานีวิทยุเวียดนาม ทำการกระจายเสียงจากฮานอย นครหลวงประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

โครงสร้างองค์กร

สถานีวิทยุเวียดนามเป็นองค์การสื่อสารมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย

- VOV1 ส่วนกระจายเสียงข่าวภายในประเทศและการเมือง

-VOV2 ส่วนกระจายเสียงด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและชีวิตสังคม

-VOV3 ส่วนกระจายเสียงดนตรีและสาระบันเทิง

-VOV4 ส่วนกระจายเสียงภาษาชนกลุ่มน้อย

-VOV5 ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

-VOV จราจร

-VOVTV - ช่องโทรทัศน์ของสถานีวิทยุเวียดนาม

-VOVonline - หนังสือพิมพ์ออนไลน์

-หนังสือพิมพ์ Tieng noi Viet Nam

นอกจากนั้นยังมีศูนย์ข่าว ศูนย์ควบคุมทางเทคนิกการกระจายเสียง วิทยาลัยการกระจายเสียงและโทรทัศน์หมายเลข1 – หมายเลข2   ศูนย์โฆษณาและการบริการด้านการกระจายเสียง VOVas  และบริษัทนำเข้าส่งออกอุปกรณ์ด้านการกระจายเสียง EMICO

สถานีวิทยุเวียดนามมี5สำนักงานตัวแทนต่างๆภายในประเทศและ10สำนักงานตัวแทนประจำในต่างประเทศ คือสำนักงานตัวแทนประจำกรุงปักกิ่ง-ประเทศจีน กรุงเวียงจันทร์-ประเทศลาว กรุงเทพฯ-ประเทศไทย  กรุงพนมเปญ-ประเทศกัมพูชา  กรุงมอสโคว์-ประเทศรัสเซีย  กรุงโตเกียว-ประเทศญี่ปุ่น  กรุงปารีส-ประเทศฝรั่งเศส กรุงวอชิงตัน-ประเทศสหรัฐ กรุงไคโร-ประเทศอิยิปต์ กรุงปราก-ประเทศสาธารณรัฐเช็ก กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย.

คณะผู้บริหารของสถานีวิทยุเวียดนาม

 photo 1

นาย Do Tien Sy           

สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคฯ

ประธานสถานีวิทยุเวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต; รัฐศาสตรบัณฑิต; ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  photo 2

นาย Tran Minh Hung

รองประธานสถานีวิทยุเวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต; นิติศาสตรบัณฑิต; ปริญญาตรีภาษาต่างประเทศ

  photo 3

นาย Ngo Minh Hien 

รองประธานสถานีวิทยุเวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีภาษาต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

  photo 4

นาย Pham Manh Hung

รองประธานสถานีวิทยุเวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา  นิติเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 photo 5 

นาย Vu Hai Quang

รองประธานสถานีวิทยุเวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม; วารสารศาสตรมหาบัณฑิต; เศรษฐศาสตร์บัณฑิต