กิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(Vovworld) ในโอกาสรำลึกครบรอบ 82 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คณะผู้แทนพรรค รัฐสภา รัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามได้เดินทางไปวางพวงมาลาและเข้า เคารพศพประธานโฮจิมินห์

กิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 1
บรรดาผู้นำของพรรค รัฐและรัฐบาลปาวางพวงมาลาและเข้าเคารพศพประธานโฮจิิมินห์

(Vovworld) ในโอกาสรำลึกครบรอบ 82 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คณะผู้แทนพรรค รัฐสภา รัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามได้เดินทางไปวางพวงมาลาและเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์โดยมีท่าน NguyenPhuTrong เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ท่านTruongTanSang  ประธานแห่งรัฐเวียดนาม บรรดาอดีตเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม อดีตประธานรัฐสภาและนาย HuynhDam ประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามเข้าร่วม เช้าวันเดียวกัน คณะผู้แทนของพรรคสาขา สภาประชาชน คณะกรรมการประชาชนและแนวร่วมปิตุภูมิสาขากรุงฮานอยนำโดยนาย PhamQuangNghi เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสาขากรุงฮานอยได้เดินทางไปวางพวงมาลาและเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์ พร้อมทั้ง ไปวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานทหารพลีชีพเพื่อชาติและจุดธูปเทียนเพื่อรำลึกถึงอดีตเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม TranPhu Truong Chinh และLeDuan ที่ล่วงลับ

กิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 2
ธงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับการประดับประดาตามถนนต่างๆ

      ส่วนเมื่อค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอยได้มีการจัดรายการนาฏศิลป์เพื่อรำลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามภายใต้หัวข้อ “เชื่อมั่นต่อการนำพรรคคอมมิวนิสต์ตลอดไป” โดยได้กล่าวสรุปนิมิตหมายที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของประธานโฮจิมินห์ต่อภารกิจการปฏิวัติ นำการปฏิวัติของประเทศประสบชัยชนะ ขับไล่สัตรูผู้รุกราน ช่วงชิงเอกราชให้แก่ประเทศชาติและเสรีภาพให้แก่ประชาชน สร้างสรรค์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้พัฒนาเจริญเข้มแข็งและมีอารยธรรม พร้อมทั้งยืนยืนถึงผลงานที่มีความหมายสำคัญในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม นอกจากนี้ การจัดรายการน่าฏศิลป์ดังกล่าวก็เป็นโอกาสเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติแห่งความรักชาติและการปฏิวัติ ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทุกชั้นชน โดยเฉพาะเยาวชนเกี่ยวกับบทบาทการนำของพรรคต่อภารกิจการปฏิวัติในสภาวะการณ์ใหม่เพื่อประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและอารยธรรม ในการนี้ นาย VuVanPhuc บรรณาธิการนิตยสารคอมมิวนิสต์ได้เผยว่าสืบทอดเและส่งเสริมเกียรติประวัตินับพันปีแห่งประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนาม ในตลอด 82 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังคงเป็นผู้นำและผู้จัดทำการปฏิวัติเวียดนามไปสู่ความสำเร็จ เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ให้แก่ผู้ใช้แรงงานเวียดนาม เป็นสหายที่น่าเชื่อถือ เป็นเพื่อนมิตรที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนมิตรต่างประเทศและภายใต้การนำของพรรค ประเทศเวียดนามจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับประเทศต่างๆในโลกเสมอ”.

    เช้าวันที่๓เดือนนี้  ณ จังหวัดThái Nguyên ได้มีการจัดการชุมนุมรำลึกครบรอบ๘๒ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและ สรุปผลขบวนการแข่งขันรักชาติปี๒๐๑๑ ในการนี้ ท่าน Nguyễn Sinh Hùngประธานรัฐสภาเวียดนามได้กล่าวว่า การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการ ปฏิวัติเวียดนาม ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์และประธานโฮจิมินห์ ประชาชนเวียดนามสามารถช่วงชิงเอกราช รวมประเทศเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ สร้างสรรค์ประเทศให้นับวันยิ่งเจริญรุ่งเรืองและย้ำว่า “การรำลึกการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นโอกาสเพื่อให้พวกเราทบทวน ระยะทางอันรุ่งเรจน์และฮึกเหิมของประชาชาติเวียดนามและจังหวัดThái Nguyênเพื่อถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงเกียรติประวัติรักชาติ ความสามัคคี ความอดทนในการสู้รบ การทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรและมีความคิดสร้างสรรค์และแปรความภาคภูมิใจให้ กลายเป็นพลังที่เข้มแข็ง องค์กรพรรค เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนในจังหวัดจะเน้นปฏิบัติมติของการประชุม สมัชชาพรรคสมัยที่๑๑และมติของการประชุมสมัชชาพรรคสาขาจังหวัดครั้งที่๑๘ให้ เป็นผลสำเร็จ นำจังหวัดThái Nguyên พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

กิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 3
ท่านNguyễn Sinh Hùng ประธานรัฐสภาเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการแข่งขันรักชาติของจังหวัดThái Nguyên (Foto:oda.mpl.gov.vn)

       ส่วนที่นครดานัง พรรคสาขานครได้มอบเข็มที่ระลึกพรรคคอมมิวนิสต์ให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรค มากกว่า๓๐ปีประมาณกว่า๑,๕๐๐คน  ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารพรรคสาขา คณะกรรมการประชาชน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาพรรคสาขาจังหวัด Bình Địnhได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและการบันเทิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายLê Kim Toànหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาพรรคสาขาจังหวัด Bình Định ได้กล่าวว่า “ในโอกาสรำลึกการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ทางจังหวัดได้จัดคณะไปถวายดอกไม้ ณ สถานที่ที่จัดตั้งพรรคสาขาแรกๆในจังหวัดและชี้นำการสำรวจ เสริมมาตรฐานคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค”    เช้าวันเดียวกัน พรรคสาขาจังหวัดQuảng Ngãiได้จัดการพบปะสังสรรค์สมาชิกพรรคดีเด่นและทบทวนระยะทาง๘๒ปีแห่งการสร้าง สรรค์และพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม.

     ในขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำรัสเซียรายงานว่า สถานทูตเวียดนามประจำกรุงมอสโคว์ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกเหตุการณ์ที่ สำคัญดังกล่าวเช่นกัน โดยในเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นาย Pham Xuan Son เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำรัสเซียพร้อมภริยา เจ้าหน้าที่สถานทูตและตัวแทนชมรมชาวเวียดนามที่พำนักอาศัยในประเทศรัสเซีย ได้เดินทางไปจุดธูปและวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในกรุงมอสโคว์ ส่วนที่ท้องถิ่นอื่นๆในประเทศรัสเซีย ก็มีการจัดการพบปะสังสรรค์และการแสดงนาฏศิลป์./.

 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด