กิจกรรมต่างๆในเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปี 2021

(VOVWORLD) - เพื่อขานรับเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปี 2021 ในหัวข้อ “ร่วมแรงร่วมใจเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็ก ปกป้องเด็กจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด” สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมของ 63 จังหวัดและนครได้ขยายมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อค้ำประกันความปลอดภัยของเด็ก

ท้องถิ่นต่างๆได้อัพเดทจำนวนและจัดทำรายชื่อเด็กในท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติมาตรการล็อกดาวน์และเขตแยกตัวเพื่อสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็น อาหารและอุปกรณ์การแพทย์ ส่วนกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้สนับสนุนค่าอาหาร 8 หมื่นด่งต่อวันให้แก่เด็กที่ติดเชื้อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อในเขตแยกตัวเป็นเวลา 21 วันในระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2021

ส่วนสภากองยุวชนส่วนกลางได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและผู้มีใจกุศลไปเยี่ยมและมอบของขวัญให้แก่เด็กในเขตแยกตัว เด็กที่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเด็กที่เป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในแนวหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด