กิจกรรมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสปี 2019

(VOVWORLD) -ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสปี 2019 เมื่อบ่ายวันที่ 17 ธันวาคม นาง ดั๋งถิหงอกถิง รองประธานประเทศเวียดนามและนาย โงแซกถึก รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เดินทางไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปจังหวัดแทงฮว้า
กิจกรรมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสปี 2019 - ảnh 1 นาง ดั๋งถิหงอกถิง รองประธานประเทศเวียดนามเดินทางไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปจังหวัดแทงฮว้า

ในการนี้ นาง ดั๋งถิหงอกถิงได้ยืนยันว่า ในเวลาที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา กิจกรรมการนับถือศาสนานับวันมีความหลากหลายผู้นับถือศาสนาต่างๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์ปิตุภูมิและประเทศ

ในบ่ายวันเดียวกัน นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เดินทางไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปดานังและสมาคมเผยแพร่ศาสนาคริสต์เวียดนามในนครดานัง ในการนี้ นาง เจืองถิมาย ได้ชื่นชมผู้ที่มีสมณศักดิ์และชาวคริสต์ที่ได้เดินพร้อมกับพรรคสาขา ทางการและประชาชนนครดานัง มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาเสถียรภาพทางการเมือง กลาโหมและความมั่นคง พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า ชาวคริสต์จะส่งเสริมความสามัคคี ปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ ร่วมกันสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ

ส่วนในเช้าวันที่ 18 ธันวาคม รองประธานประเทศ ดั๋งถิหงอกถิงได้เดินทางไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปนครวิงห์ จังหวัดเหงะอาน โดยชื่นชมส่วนร่วมของสำนักอาร์บิชอปฯ และกำชับให้ทางสำนักอาร์บิชอปฯ รณรงค์ผู้นับถือศาสนาต่างๆให้เข้าร่วมกระบวนการแข่งขันรักชาติเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศมากขึ้น โอกาสนี้ นาง ดั๋งถิหงอกถิง ได้มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวที่ยากจนและเด็กด้อยโอกาสในอำเภองีหลกและเหยียนโจว์

ในขณะเดียวกัน นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปนครกวีเญินในจังหวัดบิ่งดิ่ง ส่วนนาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เดินทางไปเยือนและอวยพรสำนักอาร์บิชอปกรุงเก่าเว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด