กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม

(VOVWORLD) -เยาวชนไทย-เวียดนามร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวาดรูประบายสีตู้ไฟฟ้ารอบสถานเอกอัครราชทูตฯ
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 1ท่านเอกอัครราชทูตกับภาริยาร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายนี้ 

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว นักเรียนชาวเวียดนามและเจ้าหน้าที่จาก รร. Point Avenue ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 2

กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 3

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๓๐ คน เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๔ – ๒๓ ปี ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ฯ โดยทำความสะอาด วาดภาพระบายสีตู้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม สถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองประเทศ

กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 4
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 5
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 6

ประชาสัมพันธ์ facebook “Love Thai” ที่ส่งเสริมให้คนเวียดนามรุ่นใหม่รู้จักอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 7
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 8
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 9 สถานที่และสัญลักษณ์ของไทยและเวียดนามที่สะท้อนในผลงานต่างๆ
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 10
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 11
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 12
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 13
กิจกรรมเล็กๆแต่ร่วมสร้างประโยชน์และมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม - ảnh 14

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม ความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม.

-Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด