กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขปลุกระดมพลังของสถานประกอบการ

(VOVWORLD) - วันที่ 17 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้อนุมัติร่างกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไข นอกรอบการประชุม ผู้แทนสภาแห่งชาติประเมินว่า กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขจะเป็นพื้นฐานทางนิตินัยเพื่อให้กิจกรรมของสถานประกอบการมีความสะดวกมากขึ้น
กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขปลุกระดมพลังของสถานประกอบการ - ảnh 1ภาพการประชุมสภาแห่งชาติ (vietnamplus) 

กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีส่วนร่วมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การประกอบธุรกิจ ปรับลดระเบียบราชการและค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ ยกระดับคุณภาพการบริหารสถานประกอบการ ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเมื่อเข้าร่วมการลงทุนและประกอบธุรกิจในสถานประกอบการ นาย หว่างวันเกื่อง สมาชิกของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่า กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขคือปัจจัยสำคัญเพื่อปลุกเร้าพลังของสถานประกอบการ “การแก้ไขกฎหมายสถานประกอบการครั้งนี้คือแนวทางเพื่อให้พวกเราแก้ไขอุปสรรค สร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่กิจกรรมของสถานประกอบการในระยะยาว มิใช่ช่วยเหลือในสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไข มีกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการสามารถเป็นฝ่ายรุกและมีอิสระมากขึ้น นี่คือพื้นฐานเพื่อให้พวกเราช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการให้ดีขึ้น”

ส่วนนาง โตนหงอกแห่ง สมาชิกของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งเฟือกได้แสดงความเห็นว่า กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขจะช่วยให้สถานประกอบการมีความสะดวกในการลงทะเบียนประกอบธุรกิจและดึงดูดการลงทุน “นี่คือความคาดหวังของสถานประกอบการส่วนใหญ่ภายในประเทศ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวิชาชีพต่างๆก็มีความประสงค์ว่า สถานประกอบการต้องพัฒนาและมีกลไกเพื่อให้สถานประกอบการพัฒนา แต่สิ่งที่สำคัญคือขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อกฎหมายได้รับการบังคับใช้ ดิฉันคิดว่า กฎหมายฉบับนี้จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ รวมทั้งอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการเพื่อส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของสถานประกอบการ เพราะถ้าสถานประกอบการพัฒนาก็จะทำให้ประเทศพัฒนา”

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้อนุมัติกฎหมายลงทุนฉบับแก้ไขด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 92.34

สำหรับการให้สิทธิพิเศษการลงทุน กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุเป้าหมายและแขนงอาชีพที่ให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนโดยเน้นถึงสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โครงการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตวัสดุใหม่ พลังงานใหม่ พลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับขั้นตอนการลงทุนในรูปแบบการสมทบเงินทุนและการซื้อหุ้น คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า การค้ำประกันความมั่นคง และกลาโหมต้องมีความกลมกลืนกับความต้องการดึงดูดการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตเกาะแก่ง ตำบล แขวง ตัวเมืองในเขตชายแดน เขตริมฝั่งทะเลหรือเขตอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและกลาโหม ดังนั้น การสมทบเงินทุนซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติต้องตอบสนองเงื่อนไขเข้าถึงตลาดสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ถูกระบุในข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ดิน ค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด