กรมการเมืองประชุมเกี่ยวกับการเตรียมจัดการประชุมพรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 21 กันยายน ณ สำนักงานของคณะกรรมการกลางพรรค ภายใต้อำนวยการของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง กรมการเมืองได้ประชุมกับคณะเลขาธิการพรรคสาขาตำรวจส่วนกลางเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารฉบับต่างๆและงานด้านการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรพรรคสาขาเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7 วาระปี 2020-2025
กรมการเมืองประชุมเกี่ยวกับการเตรียมจัดการประชุมพรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7 - ảnh 1ภาพการประชุม 

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ได้ชื่นชมร่างเอกสารและแผนการด้านบุคลากรของการประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7 และย้ำว่า กองกำลังตำรวจประชาชนต้องตระหนักได้ดีถึงสถานะและบทบาทของตน พร้อมกับกองทัพ ตำรวจคือกองกำลังรักษาความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม สร้างบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เสนอว่า “ผมขอเสนอให้ปรับปรุงองค์กรให้กระทัดรัดและเข้มแข็ง สร้างสรรค์กองกำลัง องค์กรและเจ้าหน้าที่ให้มีความบริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างและมีความสุจริต เป็นฝ่ายรุกในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ตำรวจต้องส่งเสริมเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์และผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมาและ ต้องไม่ประมาท ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการคงอยู่ของระบอบ ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้มแข็งมากขึ้นและต้องรักษาความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง แสดงความเห็นว่า เอกสารและแผนการด้านบุคลากรต้องได้รับการเตรียมอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด