กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามประกาศการปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเมือง

(VOVWORLD) -เพื่อผลักดันการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19ในชุมชน รัฐบาลเวียดนามได้ตัดสินใจระงับการปฏิบัตินโยบายการยกเว้นวีซ่าต่อพลเมืองเบลารุส รัสเซียและญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่เวลา 12.00. น.ของวันที่ 21 มีนาคม แต่มีข้อยกเว้นดังนี้

-พลเมืองเบลารุส รัสเซียและญี่ปุ่นที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่มีวีซ่ายังคงได้รับอนุญาตให้เข้าเวียดนาม

-ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการทูตและราชการยังคงได้รับอนุญาตให้เข้าเวียดนาม โดยไม่ต้องมีวีซ่าตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับเบลารุส รัสเซียและญี่ปุ่น

-พลเมืองเบลารุส รัสเซียและญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าเวียดนามต้องทำตามเงื่อนไขด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่เวียดนามกำหนด

กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้แจ้งการตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ประเทศเหล่านี้และจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆเพื่อมีการปรับปรุงที่เหมาะสม

ในขณะเดียวกัน คณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ องค์การการค้าโลกและองค์การระหว่างประเทศในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ประกาศแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ตามการแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม สำนักงานที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สถานทูตเวียดนามประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ออกคำเตือนพลเมืองเวียดนามที่กำลังอาศัย ทำงานและศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศที่กำลังอยู่อาศัย ห้ามชุมนุม ออกจากที่พัก ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ถ้าหากส่งสัยว่า ติดเชื้อโรคโควิด -19  ต้องติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อได้รับการแนะนำ ถ้าหากต้องกลับประเทศ ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามบิน พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางกลับเวียดนามในช่วงนี้ เช่น มาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและทำการแยกตัวตามข้อกำหนดของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด