กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนชื่อเวียดนามออกจากการสอบสวนเกี่ยวกับการปกป้องการค้าเหล็ก

(VOVWORLD) -กรมปกป้องการค้าสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้ส่งจดหมายถึงกรมนำเข้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์เพื่อแสดงความวิตกกังวลต่อการที่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการปกป้องการค้าต่อการนำเข้าเหล็ก

กรมปกป้องการค้าเรียกร้องให้สำนักงานสืบสวนของฟิลิปปินส์ทำการสอบสวนอย่างจริงจังและปฏิบัติมาตรการปกป้องการค้าตามข้อตกลงเกี่ยวกับการปกป้องการค้าขององค์การการค้าโลก พิจารณาข้อมูลการนำเข้าล่าสุดเพื่อประเมินว่า การนำเข้าเหล็กส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตเหล็กภายในประเทศหรือไม่

กรมปกป้องการค้าเห็นว่า มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเวียดนามของฟิลิปปินส์ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อถอดเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่ต้องทำการตรวจสอบการปกป้องการค้า ในเวลาที่จะถึง กรมปกป้องการค้าจะประสานงานกับสถานทูตเวียดนาม สำนักงานตัวแทนการค้าเวียดนามประจำประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมเหล็กเวียดนามและสถานประกอบการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทำการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสถานประกอบการผลิตและส่งออกของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด