กว๋างนามพยายามจัดปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 2022 ให้ประสบความสำเร็จ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 4 มกราคม คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามได้จัดการแถลงข่าวเพื่อแจ้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกว๋างนามในปี 2021 และหน้าที่ในปี 2022

ในการแถลงข่าว ตัวแทนของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า ในปี 2021 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGRDP  ของท้องถิ่นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,500 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กว๋างนามอยู่อันดับที่ 31 จาก 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศเกี่ยวกับอัตราการเติบโต อยู่อันดับที่ 2 ในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลางเกี่ยวกับอัตราการเติบโตและขนาดของเศรษฐกิจ ในปี 2022 จังหวัดกว๋างนามสร้างสรรค์และปฏิบัติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เร่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเติบโต และปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ ความสามารถในการปรับตัว ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน จังหวัดกว๋างนามกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ โดยถือการพัฒนาบริการ - การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ  ในปี2022 เป็นปีที่จังหวัดกว๋างนามเป็นเจ้าภาพจัดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทางการปกครองท้องถิ่น สถานประกอบการและประชาชนจังหวัดกว๋างนามกำลังพยายามฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดงานปีท่องเที่ยวแห่งชาติให้ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งผลให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวและเติบโตในสถานการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด