กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติช่วยเหลือประเทศต่างๆในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

ในการนี้ บรรดาประเทศสมาชิกได้ชื่นชมส่วนร่วมของกองกำลังรักษาสันติภาพในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด หลายประเทศได้เรียกร้องให้กองกำลังต่างๆให้ความสนใจต่อการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยกระดับจิตสำนึก แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมการเข้าร่วมของสตรี ค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่กองกำลังรักษาสันติภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและระเบียบวินัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำถึงหลักการต่างๆที่ต้องได้รับการปฏิบัติในกิจกรรมการรักษาสันติภาพในสภาวการณ์พิเศษในปัจจุบัน จำเป็นต้องปกป้องและอำนวยความสะดวกให้แก่กองกำลังรักษาสันติภาพ  ผลักดันการเข้าร่วมของสตรีในกระบวนการรักษาสันติภาพ  พร้อมทั้ง ชี้ชัดถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้อตกลงหยุดยิงของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19และผลกระทบของโรคโควิด –19 ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังรักษาสันติภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด