กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์เข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้อนุมัติโครงการ กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์เข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระยะปี 2019-2022”

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับจิตสำนึก มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมให้ประชาชน รวมทั้งเยาวชน และยุวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การกองเยาวชนทุกระดับจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ปฏิบัติกิจกรรม “ถนนแห่งสีเขียว สะอาดและสวยงาม”และโครงการ “เพื่อประเทศเวียดนามแห่งสีเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ 30 ล้านต้น ก่อสร้างกิจการต่างๆของกองเยาวชนในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนแผนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเยาวชน เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด