การกระชับความร่วมมือกับวีโอวีคือหนึ่งในกิจกรรมที่ยูเนสโก้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม นาย เหงวียนเท้กี๋ ประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ประจำเวียดนาม 
การกระชับความร่วมมือกับวีโอวีคือหนึ่งในกิจกรรมที่ยูเนสโก้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ - ảnh 1ภาพการพบปะ 

ในการนี้ นาย เหงวียนเท้กี๋ได้ชื่นชมกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของยูเนสโกในประเทศเวียดนามและกรุงฮานอย ในหลายปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุเวียดนามได้ร่วมกับสำนักงานตัวแทนยูเนสโก ณ กรุงฮานอยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ชนกลุ่มน้อยในเขตเขาภาคเหนือและภาคใต้เวียดนาม จัดทำเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชนกลุ่มน้อย การฝึกอบรมนักข่าวที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาความเสมอภาคทางเพศ การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงเวียดนามและจัดกิจกรรมฉลองวันวิทยุโลก 13 กุมภาพันธ์ ในปี 2020 วีโอวีมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก ณ กรุงฮานอยในการจัดงานวันวิทยุโลกในหัวข้อ “วิทยุกับความหลากหลาย” นาย เหงวียนเท้กี๋ ประธานวีโอวีได้ย้ำว่า“พวกเราชื่นชมบทบาทและกิจกรรมของยูเนสโกในเวียดนาม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์มรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมรูปธรรมและนามธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรี ประชาชนชนกลุ่มน้อย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆให้แก่เยาวชน”

ส่วนนาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ประจำเวียดนามให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนวีโอวีในการจัดการประชุมสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ ABU 2020 ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการกระชับความร่วมมือกับวีโอวีคือหนึ่งในกิจกรรมที่ยูเนสโก้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด