การกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVworld) – วันที่๑๔เดือนนี้ พรรคสาขาจังหวัดกว่างนิงและสภาทฤษฎีส่วนกลางได้จัดการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดเมื่อมองจากสภาพที่เป็นจริงในจังหวัดกว่างนิง
การกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาด - ảnh 1
การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดมอง(Photo:qtv.vn)

(VOVworld) – วันที่๑๔เดือนนี้ พรรคสาขาจังหวัดกว่างนิงและสภาทฤษฎีส่วนกลางได้จัดการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดเมื่อมองจากสภาพที่เป็นจริงในจังหวัดกว่างนิง รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนเวียตทง เลขาธิการสภาทฤษฎีส่วนกลางได้เสนอรายงานเรื่อง“มุมมองสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดในเวียดนาม” โดยระบุเกี่ยวกับแนวทาง และทัศนะพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดในเวียดนามและมีการประเมินโดยสังเขปเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมภายหลังเกือบ๒๗ปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมกับปัญหาต่างๆ บรรดาผู้แทนได้เสนอบทปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำหนดแนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดที่จังหวัดกว่างนิง ระเบียบ นโยบายและมาตรการที่เสนอต่อส่วนกลางเพื่อผลักดันเศรษฐกิจเชิงตลาดพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงปี๒๐๑๓ถึงปี๒๐๑๕และวิสัยทัศน์จนถึงปี๒๐๒๐            นายฝ่ามมิงจิ๊ง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว่างนิงเผยว่า แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกว่างนิงในช่วงปีที่จะถึงคือ พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย เชื่อมโยงกับการปรับปรุงรูปแบบการขยายตัวที่พึ่งพาปัจจัยการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมาเป็นการพึ่งพาปัจจัยที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ในเวลาที่จะถึง จังหวัดกว่างนิงจะเน้นวางยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโดยจะเชิญที่ปรึกษาชั้นนำเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเข้าร่วม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด