การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาได้ย่างเข้าสู่วันที่ 2

(VOVworld) - ปัญหาหนี้สาธารณะ การปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปฏิรูประเบียบราชการและการแก้ไขปัญหาการหนีภาษีคือเนื้อหาที่สมาชิกรัฐสภาให้ความสนใจ 
การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาได้ย่างเข้าสู่วันที่ 2 - ảnh 1
นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(VOVworld) - ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคือเนื้อหาหลักในการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 ในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน ในการประชุม ปัญหาหนี้สาธารณะ การปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปฏิรูประเบียบราชการและการแก้ไขปัญหาการหนีภาษีคือเนื้อหาที่สมาชิกรัฐสภาให้ความสนใจ สำหรับปัญหาหนี้สาธารณะ นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เผยว่า ตัวเลขหนี้สาธารณะกำลังอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งต้องลดอัตราหนี้สาธารณะให้อยู่ที่ร้อยละ58.5ภายในปี 2020 สำหรับมาตรการปฏิบัติ นาย ดิงเตี๊ยนหยุงได้เผยว่า “ต้องยืนหยัดใช้หนี้สาธารณะให้แก่การลงทุนในโครงการเศรษฐกิจสังคมที่มีความสำคัญและจำเป็นตามแผนที่วางไว้ เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาธารณะตามแนวทางเพิ่มอัตราเงินกู้ระยะยาวและเพิ่มอัตรากู้เงินภายในประเทศ พร้อมทั้งผลักดันตลาดพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนั้น เพื่อให้ปัญหาหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย พวกเราต้องประหยัด ต่อต้านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างฟุ่มเฟือย”
สำหรับการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดิงเตี๊ยนหยุงได้เผยว่า ในช่วงปี 2011-2015 ต้องแปรสถานประกอบการภาครัฐ 538 แห่งซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้แปรได้ทำการแปรสถานประกอบการภาครัฐได้แล้ว 408 แห่ง บรรลุร้อยละ 76 คาดว่า จนถึงปี 2015 แปรสถานประกอบการภาครัฐอีก 459 แห่งซึ่งบรรลุร้อยละ 90 ตามแผนการที่วางไว้โดยการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนต้องได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสูญเสีย
ส่วนนาย กาวดึ๊กฟาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมโยงการผลิตและประกอบธุรกิจภาคการเกษตร สถานการณ์พัฒนาชนบทใหม่ อุปสรรคและความสะดวกสำหรับหน่วยงานการเกษตรเมื่อเวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ในด้านการก่อสร้าง นาย เจิ่งดิ่งหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมืองโดยเผยว่า จนถึงปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ฟื้นตัว มีส่วนร่วมสำคัญต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
เช้าวันเดียวกัน นาย เจืองหว่าบิ่ง หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่ลงโทษผิดคนและอาชญากรรม ส่วนนาย เหงียนท้ายบิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการประกาศตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด