การที่สหรัฐยกเลิกเก็บภาษีต่อต้านการขายทุ่มตลาดต่อกุ้งที่นำเข้าจากบริษัทมิงฟู้เป็นการตัดสินใจที่มีภาวะวิสัยและยุติธรรม

(VOVWORLD) -กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้แสดงความเห็นว่า การที่สหรัฐตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีต่อต้านการขายทุ่มตลาดต่อกุ้งที่นำเข้าจากบริษัทมิงฟู้เป็นการตัดสินใจที่มีภาวะวิสัยและยุติธรรม  โดยพิจารณาข้อมูลและความพยายามของบริษัทมิงฟู้และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ยุติธรรมระหว่างผู้ผลิตกุ้งในสหรัฐกับกุ้งนำเข้า 

ในเวลาที่จะถึง กระทรวงอุตสหากรรมและพาณิชย์เวียดนามจะทำการหารือกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐเพื่อค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานเพาะเลี้ยง แปรรูปและส่งออกกุ้งเวียดนาม

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP ได้ตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีต่อกุ้งที่นำเข้าจากบริษัทมิงฟู้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทมิงฟู้ไม่ได้หลบเลี่ยงภาษีต่อต้านการขายทุ่มตลาดเหมือนกุ้งจากอินเดียและ CBP จะพิจารณาและปรับปรุงมาตรการที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมปีที่แล้ว โดยจะไม่เก็บภาษีต่อต้านการขายทุ่มตลาดต่อกุ้งที่นำเข้าจากบริษัทมิงฟู้.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด