การปกป้อง ดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาแก่เด็กคือหน้าที่ที่ได้รับความสนใจเป็นอับดับต้นๆ

(VOVworld) - รัฐสภาเวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายการปกป้อง ดูแลและให้การศึกษาเด็กปี 2004และปัจจุบัน กำลังแก้ไขกฎหมายฉบับนี้บนพื้นฐานการเข้าถึงเกี่ยวกับสิทธิเพื่อแก้ไขความ ท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในปัจจุบันและในระยะยาว

การปกป้อง ดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาแก่เด็กคือหน้าที่ที่ได้รับความสนใจเป็นอับดับต้นๆ - ảnh 1
ภายหลังดำเนินงานมาเป็นเวลา 9 ปีได้รับสายเรียกเข้าเกือบ 1.5 ล้านสาย

(VOVworld) - การประชุมสนทนานโยบายและทาบทามสายด่วนให้คำปรึกษาเด็กย่านเอเชียแปซิฟิกได้มีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอยโดยมีบรรดาผู้แทนจาก 24 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมเพื่อประเมินสถานการณ์การปฏิบัติงาน ผลของการจัดทำบริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือเด็ก สายด่วนให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเด็กในเอเชียแปซิฟิกต่อระบบการปกป้องเด็กแห่งชาติ ยุวชนและเยาวชน เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายด่วนนี้ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน หยวาน โหมว เหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ย้ำว่า รัฐสภาเวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายการปกป้อง ดูแลและให้การศึกษาเด็กปี 2004และปัจจุบัน กำลังแก้ไขกฎหมายฉบับนี้บนพื้นฐานการเข้าถึงเกี่ยวกับสิทธิเพื่อแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในปัจจุบันและในระยะยาว รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติและปฏิบัติโครงการปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อเด็กเวียดนามในช่วงปี 1991-2000 2001-2010 และ 2011-2020 พร้อมทั้งเผยว่า สายด่วนให้คำปรึกษาเด็กของเวียดนามถูกจัดตั้งเมื่อปี 2009 โดยภายหลังดำเนินงานมาเป็นเวลา 9 ปีได้รับสายเรียกเข้าเกือบ 1.5 ล้านสายซึ่งสามารถช่วยประสานให้แก่ 2.500 กรณีได้รับการแทรกแซงและได้รับการช่วยเหลือและปกป้องอย่างเร่งด่วน จากการให้คำปรึกษาของสายด่วนนี้ เด็กหลายคนได้เข้าถึงประโยชน์ของนโยบายสำหรับเด็ก
นาง Nenita La Rose ผู้อำนวยการบริหารสายด่วนให้ความช่วยเหลือเด็กสากลได้แสดงความเห็นว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆต้องผลักดันการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มแหล่งพลังและยกระดับความสามารถให้แก่บริการให้การช่วยเหลือเด็กเพื่อตอบสนองความต้องการของสายด่วนนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด