การปรับปรุงกฎหมายสื่อสารมวลชนเพื่อแปรรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๐๑๓ให้เป็นรูปธรรม

(VOVWorld)-การปรับปรุงกฎหมายสื่อสารมวลชนก็เพื่อแปรเจตนารมณ์และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๐๑๓ให้เป็นรูปธรรม  
การปรับปรุงกฎหมายสื่อสารมวลชนเพื่อแปรรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๐๑๓ให้เป็นรูปธรรม  - ảnh 1
(VOVWorld)-การปรับปรุงกฎหมายสื่อสารมวลชนก็เพื่อแปรเจตนารมณ์และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๐๑๓ให้เป็นรูปธรรม  พร้อมทั้ง สร้างกรอบทางนิตินัยเพื่อให้หน่วยงานสื่อสารมวลชนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกทิศทาง  นี่คือความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาส่วนใหญ่ในการหารือถึงร่างกฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขในการประชุมรัฐสภาครั้งที่๑๐สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๖พฤศจิกายน  เนื้อหาใหม่ในร่างกฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขคือมีการเสริมเพิ่มเติมอีก ๑บรรพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ   นาย เหงวียนหงอกเฟือง รองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดกว๋างบิ่งได้เผยว่า “กฎหมายการสื่อสารมวลชนได้รับการปรับปรุงบนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓  โดยขยายสิทธิประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ สิทธิพลเมือง ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชนต่อสังคม”
กฎหมายสื่อสารมวลชนได้รับการปรับปรุงเพื่อผลักดันการบริการของพรรคและรัฐตามแนวทางผสานการพัฒนากับการบริหาร  บรรดาผู้แทนรัฐสภายังระบุว่า สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตเพื่อสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชาติและประชาชน
เช้าวันเดียวกัน บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ลงคะแนนอนุมัติมติเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบการว่าด้วยการบังคับคดีทางแพ่งและกฎหมายทหารอาชีพ กรรมกรและข้าราชการด้านกลาโหม  ซึ่งตามนั้น ระเบียบการว่าด้วยการบังคับคดีทางแพ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๒๐๑๖  ส่วนกฎหมายทหารอาชีพ กรรมกรและข้าราชการด้านกลาโหมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมปี๒๐๑๖
ในช่วงบ่ายที่ประชุมได้อนุมัติมติว่าด้วยการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การการค้าโลก อันเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามเตรียมปฏิบัติคำมั่นระดับสูงเกี่ยวกับศุลกากรในข้อตกลงการค้าเสรียุคใหม่เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียู ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญปี2013โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ประชุมรัฐสภายังได้อนุมัติกฎหมายว่าด้วยกลไกหน่วยงานสอบสวนทางอาญา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด