การประกวดเรียงความ “เยาวชนเวียดนามในต่างประเทศกับหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง"

(VOVworld) – ได้มีการจัดการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “เยาวชนและนักศึกษาเวียดนามในต่างประเทศกับหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของประเทศ” โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นชาวเวียดนามมีอายุระหว่าง 16 ถึง 35 ปีที่กำลังศึกษาและทำงานในต่างประเทศ 

การประกวดเรียงความ “เยาวชนเวียดนามในต่างประเทศกับหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง
การประกวดเรียงความ “เยาวชนเวียดนามในต่างประเทศกับ
หน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง"

(VOVworld) – ได้มีการจัดการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “เยาวชนและนักศึกษาเวียดนามในต่างประเทศกับหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของประเทศ” โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นชาวเวียดนามมีอายุระหว่าง 16 ถึง 35 ปีที่กำลังศึกษาและทำงานในต่างประเทศ โดยเนื้อหาในเรียงความจะต้องเน้นเนื้อหาหลักๆ เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์และนิตินัยที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือแสปรตลีย์ของเวียดนาม ข้อเสนอและข้อคิดริเริ่มในการปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของประเทศ รวมทั้งมาตรการเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในเวียดนาม ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 30 ตุลาคมปี 2016 ส่วนรายละเอียดและผลการประกวดจะประกาศทางการบนเว็บไซต์ www.biendaoquehuong.vn.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด