การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ครั้งที่๒๖

(VOVworld) – ท่านเงวียนซิงหุ่งได้กำชับให้ตีความคำนิยาม“อสังหาริมทรัพย์”แล้วแปรมาตราต่างๆของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นรูปธรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ครั้งที่๒๖ - ảnh 1
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ครั้งที่๒๖ (Photo:VOV )

(VOVworld) – การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ครั้งที่๒๖ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย เช้าวันที่๑๐เดือนนี้ ภายใต้อำนวยการของท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภา และคาดว่า จะเสร็จสิ้นลงในวันที่๑๔เดือนนี้  ในที่ประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายที่พักอาศัยฉบับแก้ไข  ร่างกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนฉบับแก้ไข  ร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินฉบับแก้ไข  และเพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมครั้งที่๗ รัฐสภาสมัยที่๑๓ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภายังแสดงความคิดเห็นต่อกฤษฎีกาว่าด้วยการปรับต่อผู้ที่มีพฤติกรรมกีดขวางกระบวนการพิจารณาของศาลประชาชน แผนการจัดสรรเงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมช่วงปี๒๐๑๔ถึงปี๒๐๑๖ให้แก่โครงการต่างๆที่คาดว่าจะปฏิบัติแล้วเสร็จช่วงปี๒๐๑๔ถึงปี๒๐๑๕ การแก้ไขและเพิ่มเติมมติหมายเลข๓๕/๒๐๑๒/QH๑๓ ต่อการลงคะแนนไว้วางใจต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหา
ท่านเหงวียนซิงหุ่งได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุมโดยย้ำว่า นี่เป็นการประชุมที่มีความสำคัญเพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมรัฐสภา ครั้งที่๗ สมัยที่๑๓และกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภามีความรับผิดชอบทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อค้ำประกันให้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิต“พวกเราจะเตรียมการให้แก่การประชุมครั้งที่๗ รัฐสภาสมัยที่๑๓ ที่ประชุมครั้งนี้จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายหลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับต้องเกาะติดรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นบรรดาสหายในหน่วยงานตรวจสอบและเตรียมการของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและบรรดารองประธานรัฐสภาต้องชี้นำการจัดทำกฎหมายบนเจตนารมณ์นี้ ต้องนำรัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิต พวกเราไม่อาจทำพร้อมเพรียงกันได้โดยต้องทำทีละขั้น แต่กฤษฎีกาและกฎหมายแต่ละฉบับต้องเกาะติดเจตนารมณ์นี้”
หลังพิธีเปิด ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉบับแก้ไขโดยบรรดาผู้แทนได้เสนอให้พิจารณาถึงมาตราที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายปัจจุบัน เช่นกฎหมายที่อยู่อาศัย การติดต่อซื้อขาย ให้เช่า และซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยต้องถูกระบุในกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉบับแก้ไข
ท่านเงวียนซิงหุ่งได้กำชับให้ตีความคำนิยาม“อสังหาริมทรัพย์”แล้วแปรมาตราต่างๆของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นรูปธรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆ ส่วนศูนย์ติดต่อซื้อขายต้องค้ำประกันความโปร่งใส ความเปิดเผยและคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์มิใช่เป็นนายหน้าเพียงอย่างเดียวและควรรักษาข้อกำหนดนี้และเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆเพื่อบริหารงานอย่างรัดกุม./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด