การประชุมครั้งที่ 12 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOV) – ที่ประชุมครั้งที่ 12 สมัยที่ 13 ของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อกฤษฏีกาฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลกิติมศักดิ์ของรัฐ “คุณแม่วีรชนเวียดนาม” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับร่างกฏหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขและร่างกฏหมายไฟฟ้าฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม

การประชุมครั้งที่ 12 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา - ảnh 1
ดำเนินการประชุมครั้งที่ 12 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา (Internet)

(VOV) – เช้าวันที่ 18 ตุลาคม ที่ประชุมครั้งที่ 12 สมัยที่ 13 ของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อกฤษฏีกาฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลกิติมศักดิ์ของรัฐ “คุณแม่วีรชนเวียดนาม” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับร่างกฏหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขและร่างกฏหมายไฟฟ้าฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมโดยมีท่าน NguyễnSinhHùng ประธานรัฐสภาได้เป็นประธานการประชุมโดยเนื้อหาหลักของร่างกฏหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขที่บรรดาสมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เน้นหารือคือ นโยบายให้ความสนใจเป็นพิเศษและการช่วยเหลือของรัฐต่อสหกรณ์ องค์การพันธมิตรสหกรณ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาติให้สหกรณ์จัดตั้งบริษัท สำหรับกิจกรรมการผลิตและประกอบธุรกิจของสหกรณ์ บรรดาผู้แทนบางคนได้เสนอว่า ต้องเป็นไปเหมือนการดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อช่วยให้สหกรณ์มีกำไร สร้างงานทำ นำผลประโยชน์มาสู่สมาชิกและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ท่าน PhanTrungLý ประธานคณะกรรมาธิการกฏหมายของรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่าสหกรณ์ต้องมีฐานะทางนิตินัย ไม่ใช่อยู่ในฐานะสถานประกอบการ สหกรณ์มิใช่สถานประกอบการ แต่นโยบายให้สิทธิพิเศษสำหรับสหกรณ์ก็เหมือนกับสถานประกอบการเนื่องจากนี่เป็นองค์กรปกติเหมือนกับสถานประกอบการต่างๆ สำหรับการสมทบทุนสูงสุดของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เห็นพ้องกับกฏระเบียบที่กำหนดอัตราการสมทบทุนของแต่ละสมาชิกไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุนจดทะเบียนสหกรณ์ที่ร่างกฏหมายได้ระบุ สำหรับกฏหมายไฟฟ้าฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม 2 ประเด็นหลักที่ประชุมได้เน้นหารือคือ ค่าใช้จ่ายการบริหารกิจกรรมไฟฟ้าและสำนักงานบริหารกิจกรรมด้านไฟฟ้า เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฤษฏีกาว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลกิติมศักดิ์ของรัฐ “คุณแม่วีรชนเวียดนาม” ซึ่งกฤษฏีกานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2013 เป็นต้นไป
ในช่วงบ่ายที่ประชุมได้หารือรายงานของรัฐบาลว่าด้วยผลการตรวจสอบเป้าหมายและหน้าที่ กำหนดปฏิบัติและแหล่งเงินทุนของโครงการต่างๆในโครงการเป้าหมายแห่งชาติช่วงปี2011-2015 แนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติโครงการในระยะต่างๆ ในการกล่าวปราศรัยปิดประชุม ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า   เนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการร่างกฎหมายและมติก็เพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่4ซึ่งเป็นการประชุมสุดท้ายของปีเพื่อพิจารณาสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง การป้องกันประเทศและการต่างประเทศในปีนี้ ดังนั้นเพื่อให้การประชุมรัฐสภามีคุณภาพองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อให้การประชุมรัฐสภาครั้งที่4ประสบความสำเร็จสามารถตอบสนองความปรารถนาของประชาชน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด