การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคมปี 2021

(VOVWORLD) -วันที่ 8 ตุลาคม สำนักสภาแห่งชาติได้เผยว่า การประชุมครั้งที่ 4 ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคมปี 2021 

ตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมาธิการฯ จะแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมของกฎหมายสถิติและร่างมติเกี่ยวกับการทดลองกลไกนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนาจังหวัดและนครต่างๆ เช่น เมืองท่าไฮฟอง จังหวัดเหงะอานและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ สำหรับงานด้านการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการฯจะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานที่สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงที่ประชุมครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขและตอบข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงที่ประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด