การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 เมษายน ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้จัดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 8 เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัตินโยบาย ระเบียบการประกันสังคม การบริหารและใช้กองทุนประกันสังคมปี 2017 

จนถึงปลายปี 2017 มีประชาชนเข้าร่วมการประกันสังคมภาคบังคับ 13.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67 เมื่อเทียบกับปี 2016 ปี 2017 รายรับจากประกันสาธารณสุขภาคบังคับบรรลุกว่า 197 ล้านล้านด่ง คิดเป็น 103.7% ตามแผนการที่วางไว้ เพื่อขยายเป้าหมายเข้าร่วมประกันสาธารณสุขภาคบังคับ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เสนอให้ลดเวลาชำระค่าประกันสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญ เพิ่มระดับการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุข สิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เข้าร่วมอาสาสมัครสาธารณสุขต้องสอดคล้องกับการให้สิทธิพิเศษต่างๆ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการตรวจสอบรายงานประเมินสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่เศรษฐกิจสังคมปี 2017 ฉบับเพิ่มเติม รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการประหยัด ต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยปี 2017 ในด้านต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด