การประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม-ลาว ลาว-เวียดนาม

(VOVworld)- เช้าวันที่27ธันวาคม การประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเวียดนามลาว ลาว-เวียดนามได้มีขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีรองนายกฯพร้อมผู้บริหารกระทรวงหน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศเข้าร่วม


(VOVworld)- เช้าวันที่27ธันวาคม การประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเวียดนามลาว ลาว-เวียดนามได้มีขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีรองนายกฯพร้อมผู้บริหารกระทรวงหน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศเข้าร่วม

การประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม-ลาว ลาว-เวียดนาม - ảnh 1

ในการประชุมนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ข้อตกลงร่วมมือเวียดนาม-ลาวช่วงปี2011-2015ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการเมืองและการทูตได้มีการธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ จัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยนประจำระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการเสร็จสิ้นภารกิจการเพิ่มความถี่และปรับปรุงหลักพรมแดนทางบก แก้ปัญหาผู้อพยพและแต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรสของประชาชนในเขตชายแดนเวียดนาม-ลาว ตลอดจนงานด้านการค้นหาและรวบรวมอัฐิทหารอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่สละชีพในประเทศลาว

ในขณะเดียวกัน โครงการลงทุนต่างๆของเวียดนามในลาวก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมต่อการเพิ่มรายรับงบประมาณและการพัฒนาของลาว รวมทั้งสร้างงานทำให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  เวียดนาม-ลาวได้ลงนามข้อตกลงการค้าทวิภาคีเมื่อเดือนมีนาคมปี2015และข้อตกลงการค้าชายแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2015  ส่วนมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเวียดนาม-ลาวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกปี2015จะอยู่ที่1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในการประชุมนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นด้วยกับการผลักดันการปฏิบัติความตกลงระหว่างผู้นำระดับสูงเป็นอย่างดี สนับสนุนลาวปฏิบัติหน้าที่ของประธานอาเซียน2016ให้สำเร็จ ผลักดันความร่วมมือในฟอรั่มระหว่างประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์แนวชายแดนที่พัฒนาอย่างมั่นคง ปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการบริหารชายแดนและด่านชายแดนทางบกตลอดจนพิธีสารเกี่ยวกับพรมแดนและหลักพรมแดนระหว่างสองประเทศ ผลักดันการแก้ไขปัญหาการสมรสที่ไม่มีการจดทะเบียนและผู้อพยพในเขตแดนเวียดนาม-ลาว อำนวยความสะดวกทางด้านระเบียบการเกี่ยวกับการมอบสัญชาติและการรับรอบสถานะคนต่างชาติให้แก่พลเมืองทั้งสองประเทศที่กำลังทำงานในแต่ละประเทศ

การประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม-ลาว ลาว-เวียดนาม - ảnh 2
รองนายกฯสองประเทศลงนามบันทึกการประชุม

ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั้งสองประเทศปฏิบัติข้อตกลงการค้าเวียดนาม-ลาวและข้อตกลงการค้าชายแดนเวียดนาม-ลาวอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านการศึกษาจะส่งเสริมการมอบทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของทั้งสองประเทศ ตลอดจนปฏิบัติผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งเวียดนาม-ลาว โดยเฉพาะโครงการทางไฮเวย์สายเวียงจันทร์-ฮานอย

โอกาสนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม-ลาวช่วงปี2016-2020 ความตกลงว่าด้วยแผนความร่วมมือทวิภาคีปี2016 และบันทึกการประชุมครั้งที่38คณะกรรมการร่วมรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเวียดนามลาว ลาว-เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด